Lucy Smiths barnerettighetsdag 2023

Den 22. november 2023 arrangerer Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo for tiende gang Lucy Smiths barnerettighetsdag.

Årets barnerettighetsdag vil ha inkorporeringen av FNs barnekonvensjon i norsk rett som tema. I år er det 20 år siden FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov, og den ble gitt forrang foran annen lovgivning. Vi vil se nærmere på hva dette har betydd for barns rettigheter i Norge, dets rettslige status og hvordan forvaltning og praktikere har fulgt opp konvensjonen i disse årene.

Mer informasjon kommer.

Lucy Smith logo

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

Tidligere tema fra barnekonvensjonen har vært barn i konflikt med loven (2021), psykisk helse og barns rettigheter (2020), barn under offentlig omsorg (2019), barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), barns rett til liv og utvikling (2017), retten til ikke-diskriminering (2016), barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015) og barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Tone Waerstad

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev