Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022: Barns rett til utdanning

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 20
Samtale mellom barneombud Inga Bejer Engh, Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO og Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede.

− Noen verdier og behov er så viktige for oss som mennesker at de er definert som menneskerettigheter. Retten til utdanning er en av dem. Det sa barneombud Inga Bejer Engh på Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022.

Den niende barnerettighetsdagen ble arrangert den 22. november av Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Temaet var barns rett til utdanning og utdanningens innhold etter barnekonvensjonens artikkel 28 og 29.

− Under pandemien ble vi minnet på at det ikke bare er utdanningen i seg selv som er viktig, men at skolen også er viktig for barns generelle utvikling, sosiale tilhørighet og psykiske helse, sa Bejer Engh.

Under arrangementet fikk vi spennende innlegg fra ulike fagpersoner om temaer som handlet om skolens juridiske og samfunnsmessige betydning, tilgang til opplæring, innhold i opplæringen og laget rundt eleven.

Se programmet her

 • Del 1: Skolens juridiske og samfunnsmessige betydning Les mer+ Lukk-
  • Velkommen ved barneombud Inga Bejer Engh
  • Barns rett til opplæring - tre anbefalinger til myndighetene ved Aslak Berntsen Husby, leder Elevorganisasjonen
  • Hvordan ivaretar de pågående prosessene på skolefeltet barns rett til utdanning? ved Tonje Brenna, kunnskapsminister
  • Juridisk gjennomgang av retten til opplæring ved Silje S Hasle, seniorrådgiver hos Barneombudet
  • Skole for barnets, samfunnets eller skolens skyld? ved Ivar Frønes, forsker ved NUBU (ikke opptak)
 • Del 2: Tilgang til opplæring Les mer+ Lukk-
  • Tilgang til læring gjennom universell utforming av skolebygg og læremidler ved Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
  • Skolegang for barn i barnevernet- utfordringer og muligheter ved Elsa Veronica, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
  • Ufrivillig skolefravær - behov for et paradigmeskifte ved Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Slik arbeider vi for å forhindre skolefravær! ved Camilla Sandstrøm Mathiassen, skolesjef i Lørenskog kommune
 • Del 3: Innhold i opplæringen Les mer+ Lukk-
  • Skolemiljø - mobbetallene er relativt stabile til tross for endringer i regelverk og storstilt kompetanseløft på arbeid med det psykososiale skolemiljøet. Hvorfor får vi ingen bedring? ved Tormod Idsøe, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UIO
  • Medvirkning i skolehverdagen som en forutsetning for å ivareta retten til utdanning- presentasjon av FOU-prosjekt om framtidens medvirkning i skolen ved Aslak Berntsen Husby, leder av Elevorganisasjonen og Marianne Lindheim, spesialrådgiver i KS, avdeling for Oppvekst, Kultur og Utdanning
  • Retten til utdanning for barn med behov for tilrettelegging og tilbakeblikk på Barneombudets rapport fra 2017: «Uten mål og mening?» om elever med spesialundervisning i grunnskolen ved Inga Bejer Engh, barneombud
  • Vil tiltakene myndighetene har igangsatt i kjølvannet av Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats» løse utfordringene Barneombudet pekte på? Samtale mellom Inga Bejer Engh, barneombud, Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO og Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede.
 • Del 4: Laget rundt eleven Les mer+ Lukk-
  • Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere? ved Camilla Herlofsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder
  • Avslutning ved barneombud Inga Bejer Engh
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 14
Elsa Veronica, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 5
Tonje Brenna, kunnskapsminister
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 15
Konferansier Rune Gulbrandsen fra Barneombudet og Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 8
Ivar Frønes, forsker ved NUBU
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 17
Aslak Berntsen Husby, leder av Elevorganisasjonen og Marianne Lindheim, spesialrådgiver i KS, avdeling for Oppvekst, Kultur og Utdanning
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 10
Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 23
Samtale mellom Inga Bejer Engh, barneombud, Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO og Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede.
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 7
Silje S Hasle, seniorrådgiver hos Barneombudet
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 24
Camilla Herlofsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev