Hf barneombudet 20 nr 13

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer deg til å bruke vårt kontaktskjema for å komme i kontakt med oss. Presse finner kontaktinformasjon her.

Kontaktskjema for privatpersoner

Ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema. Dette skjemaet er kryptert og gir sikker behandling av dine personopplysninger og eventuell sensitiv informasjon.

Av sikkerhetshensyn kan vi ikke sende svar med personlige eller sensitive opplysninger via e-post. Vi bruker derfor adresseinformasjonen til å kunne svare deg trygt via digital post eller brevpost.

Representerer du en organisasjon, eller dette er en ikke-personlig henvendelse, bruk e-postadressen vår: post@barneombudet.no

Avsender
 
Jeg ønsker*
Hvilket grunnlag er relevant for saken (flere kryss er mulig)?
Innhold

Henvendelser

 • Når svarer vi? Les mer+ Lukk-

  Hvis du ønsker råd, veiledning eller informasjon, vil du som hovedregel få et skriftlig svar. Vi forsøker å svare innen fire uker. Dette er vanlig praksis etter forvaltningsloven.

  Hvis du har et tips eller innspill til Barneombudet, vil du ikke nødvendigvis får svar fra oss. Du skal likevel vite at vi setter pris på all informasjon vi får, og bruker den til å bestemme hva vi skal arbeide med i årene framover.

  Barn får svar så fort som mulig.

  Gjelder det en invitasjon om å delta og/eller bidra på en konferanse, et seminar eller møte, svarer vi ukentlig, etter å ha vurdert invitasjonen på et kalendermøte.

 • Hvordan svarer vi? Les mer+ Lukk-

  Henvendelser som ikke inneholder personlige eller sensitive opplysninger, besvarer vi på e-post.

  Hvis din henvendelse til oss inneholder personlige eller sensitive opplysninger om deg selv eller andre, som for eksempel helseproblemer, familieforhold, vold, mobbing eller andre personlige temaer, kan vi bare sende svaret per brev til din digitale eller fysiske postkasse. Husk derfor å sende oss postadressen din, slik at vi er sikre på at vi finner riktig person.

  For å kunne sende svaret til din digitale postkasse, må vi hente inn fødsels- og personnummeret ditt fra offentlige registre (Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret). Fødselsnummeret blir kryptert av saksbehandlingssystemet vårt, slik at det ikke vil være synlig for andre.

 • Offentlig journal Les mer+ Lukk-

  Arkivlova og offentleglova forplikter oss til å journalføre alle inngående og utgående henvendelser som fører til saksbehandling. Journalen blir lagt ut på Barneombudets nettsider. Hvis henvendelsen din inneholder personlige eller sensitive opplysninger, vil navnet ditt blir avskjermet på journalen. Vår offentlige journal finner du her.

 • Hva kan Barneombudet gjøre? Les mer+ Lukk-

  Vi svarer på spørsmål om rettigheter og kan gi barn og unge råd og tips. Det kan være spørsmål om skole, familie, barnevern, helse, asylbarns rettigheter eller andre tema. Vi kan også gi deg informasjon om hvem som kan hjelpe.

 • Hva kan Barneombudet ikke gjøre? Les mer+ Lukk-
  • Vi kan ikke gjøre om på noe som har blitt bestemt av andre offentlige myndigheter, som for eksempel barnevernet, skolen eller domstolen. Hvis du ønsker å klage på barnevernet eller skolen din, må du sende klagen til Statsforvalteren.
  • Vi kan heller ikke blande oss inn i krangler mellom foreldre om barna deres, eller konflikter mellom foreldre og barn. Da må du kontakte familievernet for å få hjelp.

Generell kontaktinfo

Hvis henvendelsen din inneholder personlige eller sensitive opplysninger om deg selv eller andre, som for eksempel helseproblemer, familieforhold, vold, mobbing eller andre personlige temaer, bør du sende det gjennom det digitale skjemaet over.

Besøksadresse

Karl Johans gate 7
0154 OSLO

Postadresse

Postboks 8889
Youngstorget 0028 OSLO

Fakturaadresse

EHF: 971527765
Barneombudet
Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746,
7468 Trondheim

Presse

Vårt pressevaktnummer er 412 67 127 (ikkje SMS). Då blir du sett over til rådgivaren som har pressevakt. Du kan òg senda e-post til presse@barneombudet.no. Kari Stenquist vår primære pressekontakt.

 • Kva kan Barneombodet kommentere? Les mer+ Lukk-

  Barneombodet har som mål å informere målgruppene våre på ein målretta og effektivt måte. Vi kommenterer på tema som handlar om barn og unge sine rettar, behov og interesser.

  Kommentarane vi gir er prinsipielle, og vi prioriterer førespurnader som er knytt til arbeidet til Barneombodet.

 • Kva kan Barneombodet ikkje kommentere? Les mer+ Lukk-

  Barneombodet kommenterer ikkje enkeltsaker, eller saker der det er konflikt mellom barn og deira føresette. Unntaket er viss det heilt klart går ut over det som er det beste for barnet.

  Vi kan heller ikkje uttale oss i saker som er under politietterforsking, eller som ikkje er avslutta i domstolen.

Våre ansatte

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev