Vold og overgrep

Det er forbudt å slå barn i Norge. Det er heller ikke lov å true, skrike eller si slemme ting til barn slik at de blir redde eller lei seg.

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt hjemme.

Å slå, true, snakke stygt til eller skremme er å utsette noen for vold. Det er forbudt. Det er ikke lov å utsette noen for vold, ikke voksne, og ikke barn.

Foreldre har ikke lov til å slå

Noen tror at foreldre har rett til å slå barna sine i oppdragelsen. Det er ikke riktig. Heller ikke foreldre har lov til å slå barna sine i Norge.

Foreldrene dine har aldri lov til å slå eller gjøre noe som kan skade deg. Heller ikke hvis du har gjort noe de synes er galt. Det betyr at det ikke er greit å gi ris, slå deg på fingrene, lugge eller skade deg på andre måter med vilje.

Noen foreldre sier at de slår eller skremmer for å lære barnet å oppføre seg bra. Det er ikke greit. Uansett hva et barn har gjort. er det forbudt å slå barn.

Familier der det ikke er trygt å være har behov for hjelp. Familievernkontoret har i oppgave å hjelpe familier som ikke har det godt sammen. Den som bruker vold kan få hjelp til å slutte med det. Det finnes også et sted på nettet dere kan se på, nemlig littsint.no

Den som slår eller skader et barn med vilje, kan bli straffet for det. Det kan bety å komme i fengsel. Det er heller ikke lov å slå andre, for eksempel søsken eller den andre forelderen, mens barn ser eller hører hva som skjer.

Hvis du forteller noen at du opplever vold hjemme, har de ansvar for at de som kan hjelpe deg får beskjed om det. Dersom det du har fortalt skal fortelles videre til noen andre for at du skal få hjelp, skal den du har fortalt det til gjøre dette i samarbeid med deg, sånn at det blir trygt for deg.

Trenger du hjelp?

Ingen barn skal oppleve vold eller overgrep. Om du blir slått, skadet eller utsatt for noen form for overgrep eller krenkelser, er det viktig at du og familien din får hjelp.

Du kan snakke med en voksen du stoler på, for eksempel noen i familien din eller en helsesykepleier på skolen. Du kan også kontakte Alarmtelefonen 116 111 eller ringe politiet på 02800.

Fysisk og psykisk vold

Fysisk vold er at noen gjør noe mot en annen person som er vondt på kroppen, for eksempel slår, sparker, klyper eller lugger.

En kan ha opplevd fysisk vold selv om det ikke er merker på kroppen. Noen ganger får en så store skader at en må til legen eller på sykehuset.

Psykisk vold handler om at noen sier ting som gjør at du får vondt inni deg. Det kan være å skrike til deg, si slemme ting, eller true deg. Det kan også være psykisk vold å gjøre slike ting mot noen du er glad i, for eksempel mor, far, søsken eller kjæledyr.

Det er greit at foreldre sier fra til barna sine dersom de gjør ting de ikke får lov til, men foreldre skal ikke kjefte og være sine hele tiden.

Det er forbudt å bruke vold mot andre, og den som har gjort det kan bli straffet.

Foreldre skal gi barn trygghet og omsorg, og passe på at de har det bra og føler seg elsket. Det er ikke alle foreldre som klarer det. Mangel på omsorg og trygghet er også en form for vold som er skadelig for barn. Dersom det er sånn i en familie, er det viktig å få hjelp.

Negativ sosial kontroll kan også være en form for vold. Det handler om at noen bestemmer så mye over deg at det får stor betydning for hvem du kan være som menneske. Det kan skje gjennom å bli passet på hele tiden, gjennom press, trusler og tvang. Det kan også være kontroll med hvem du er sammen med, hvor du går, hva du får være med på og så videre. Kontroll med penger og hva du gjør på mobiltelefonen kan også være negativ sosial kontroll. Dersom du opplever dette, kan du ta kontakt med Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Er det vold i familien din?

Blir noen i familien din slått eller truet? Mange barn lever med vold i familien, selv om de ikke opplever volden direkte mot seg selv.

Hvis for eksempel moren din, faren din eller et søsken blir slått eller skadet på kroppen av andre i familien, er det vold i familien.

Det er også vold i familien hvis et familiemedlem skremmer eller truer et annet familiemedlem. Da kaller vi det psykisk vold.

Det kan være veldig skremmende og gjøre veldig vondt å oppleve at noen du er glad i blir slått. Det kan også være veldig skummelt å vite at en person du er nær kan gjøre noe slikt.

Det er naturlig å bli redd for at det skal skje igjen, og det er naturlig å bli redd for at du selv vil bli slått neste gang.

Derfor prøver mange barn som opplever vold å gjøre det de kan for at det ikke skal skje igjen.

Det er viktig å huske på at det aldri er din skyld at moren din eller faren din eller noen andre slår.

Du bestemmer over din eigen kropp

Du bestemmer over din eigen kropp.

Det betyr at ingen har lov til å gjere noe mot kroppen din som du ikkje vil.

Ingen skal ta på deg, klemme deg, tvinge deg til å ta på dei eller nokon annan form for kroppskontakt viss du ikkje har lyst.

Verken foreldra dine eller andre vaksne, venner, søsken eller nokon du berre kjenner litt, har lov til å gjere noko mot kroppen din som du ikkje vil sjølv.

Trenger du hjelp?

Ingen barn skal oppleve vold eller overgrep. Om du blir slått, skadet eller utsatt for noen form for overgrep eller krenkelser, er det viktig at du får hjelp.

Du kan snakke med en voksen du stoler på, for eksempel noen i familien din eller en helsesykepleier på skolen. Du kan også ringe Alarmtelefonen på 116 111 eller kontakte politiet på 02800.

Kva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er når noen kosar med, eller tar på, puppane dine, rumpa eller tissen din, får deg til å gjere noko med sin eigen tiss, eller tar sin tiss mot din tiss, utan at du sjølv vil det.

Det kan vere en vaksen eller eit anna barn.

Ingen har lov å gjere noko slikt mot deg om du ikkje vil det. Det heiter seksuelle overgrep.

Det er alltid ulovleg om ein vaksen gjer dette mot eit barn under 16 år. Sjølv om du kan oppleve at det er litt godt å bli tatt på nokre av desse intime plassane, så er det ulovleg at en vaksen gjer det. Det betyr at den vaksne kan bli straffa for dette.

Ingen barn skal oppleve å bli utsett for seksuelle overgrep. Ikkje frå vaksne, og ikkje frå andre barn.

Incest er når nokon i familien gjer seksuelle overgrep mot barnet.

Voldtekt er når nokon, det kan vere ein vaksen, en venn eller nokon andre, stikk noko inn i dine kroppsåpningar, munn, tiss eller rumpe, som du ikkje vil.

Seksuelle overgrep er aldri barnet sin feil.

Viss nokon gjer dette mot deg, og for eksempel seier at det er in hemmelegheit du ikkje må fortelle til andre, må du likevel prøve å fortelle det til ein du stolar på.

Om du trur at nokon har gjort seksuelle overgrep mot deg, bør du be om hjelp.

Overgrep og vald blant venner eller kjærestar

Vald, overgrep og negativ sosial kontroll er noko som skjer også mellom kjærestar, venner og søsken.

Nokre ungdommar opplever at andre prøver å kontrollere liva deira. Du har rett til å bestemme over deg sjølv, og dette skal andre respektere.

Det er ikkje greit dersom eit søsken eller kjæresten din kontrollerer det du gjer gjennom oppsyn, press, truslar eller tvang. Det kan vere kontroll med kven du er saman med, kor du går, kva du får vere med på og så vidare. Kontroll med pengar og kva du gjer på mobiltelefonen kan også vere negativ sosial kontroll.

Det er eit overgrep om du opplever at ein venn eller kjæreste gjer noko seksuelt med deg som du ikkje har lyst til å vere med på.

Det er heller ikkje greit om noen tar på deg, snakkar grisete til deg eller kallar deg ting du ikkje likar. Då bør du seie ifrå.

Om nokon gjer noko med deg som du ikkje kan seie ja eller nei til fordi du søv eller er rusa, så er dette eit overgrep.

Eit overgrep kan vere å bli tvungen til å ha sex sjølv om du ikkje har lyst. Å bli tatt på, eller tukla med mot din vilje, er også eit overgrep.

Sex skal vere frivillig

Det er ikkje alltid så lett å seie eit tydeleg nei. Nokre opplever derfor at dei blir med på noko som de eigentleg ikkje hadde lyst til.

Det som skjedde kan i ettertid opplevast som eit overgrep, og kanskje burde den du var saman med også skjønt at han eller ho gjekk for langt. Det kan vere eit overgrep sjølv om personen ikkje meinte det på den måten.

Alle seksuelle handlingar skal vere frivillige, og vere noko du sjølv har lyst til.

Treng du hjelp?

Ingen barn skal oppleve vald eller overgrep. Om du blir slått, skada eller utsett for nokon form for overgrep eller krenkingar, er det viktig at du får hjelp.

Du kan snakke med ein vaksen du stolar på, for eksempel nokon i familien din eller ein helsesjukepleiar på skulen. Du kan også ringe Alarmtelefonen på 116 111 eller kontakte politiet på 02800.

Fann du ikkje det du lette etter?

Ta gjerne ein titt på ung.no viss du ikkje fann det du lette etter.
Send oss gjerne ei tilbakemelding viss det er noko du synst vi kan gjera betre.
Ta kontakt med oss på post@barneombudet.no eller på kontakt-sida vår.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev