Lucy Smiths barnerettighetsdag

Topp crop

Velkommen


Lucy Smiths barnerettighetsdag er et årlig arrangement som avholdes i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Dagen arrangeres av Barneombudet og Universitetet i Oslo ved Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter.

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2021 ble arrangert 23. november. Årets tema var barn i konflikt med loven, barnekonvensjonens artikkel 37 og 40.

Se opptak av arrangementet her.

Inga smith
Barneombud Inga Bejer Engh og Carsten Smith, enkemann etter Lucy Smith, på barnerettighetsdagen 2019.

Program

 • Del 1 Introduksjon til rettigheter, barn i konflikt med loven Les mer+ Lukk-

  09.00-09.10 Velkommen

  09.10-09.30 De fem viktigste punktene på dette området, ved Manfred Nowak, professor, Independent Expert leading the United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty

  09.30-09.40 Spørsmål og svar til Nowak

  09:40-09.50 Benstrekk

 • Del 2 Det kriminalitetsforebyggende arbeidet Les mer+ Lukk-

  09.50-10.10 Gjennomgang av FNs barnekomité sin generelle kommentar nr 24 om forebyggende arbeid og arbeidet i Norge sett opp mot denne, ved førsteamanuensis Merete Havre, OsloMet

  10.10-10.25 «Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane?» ved Heidi Aase, Dr. Psychol, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet

  10.25-10.40 TFCO-modellen (et behandlingstilbud for familier og ungdom som har utviklet alvorlige problemer på flere arenaer), ved Kharim Lekhal, konsulent for de statelige rusinstitusjonene, læringsbasert rusbehandling (LBR), og Guro Nyquist, leder i TFCO–Sandvika i Bufetat Region Øst

  10.40-10.55 Lukkede barneverninstitusjoner som tiltak mot ungdomskriminalitet? ved Marianne Stallvik, førsteamanuensis NTNU, Regionalt senter for barn og unge og seniorrådgiver Bufetat, spisskompetansemiljø behandling for ungdom

  10.55-11.10 Forebyggende tiltak, institusjonsarbeid og helsehjelp, ved Inga Bejer Engh, barneombud

 • 11.10-11.50: Lunsj Les mer+ Lukk-

  Lunsjen er gratis og serveres i Aulakjelleren.

 • Del 3 Barnevennlig prosess - avledning og gjenopprettelse Les mer+ Lukk-

  11.50-11.55 Ungdom forteller

  11.55-12.10 Diversion (avledning) er et sentralt prinsipp internasjonalt for «Child friendly justice» fremhevet av både FN og Europarådet – hva betyr dette i norsk kontekst og hvor gode er vi på det? Ved doktorgradsstipendiat Thomas Anton Sandøy, Universitetet i Oslo/FHI

  12.10-12.25 Gjennomgang av de norske straffeprosessreglene og praksis opp mot generell kommentar nr 24, ved Marit Lomudal Sæther, partner i advokatfirmaet Sulland

  12.25-12.40 Hvilke tiltak har påtalemyndigheten for å oppfylle prinsippene om avledning og gjenopprettende prosess? Guri Lenth, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten

  12.40-12.55 Presentasjon av retningslinjer for behandling av saker, ved Oslo Tingrett, ved Rikke Lassen dommer i Oslo Tingrett

  12.55-13.00 Benstrekk

 • Del 4 Gjennomføring av straff Les mer+ Lukk-

  13.00-13.15 Gjennomgang av norske straffereaksjoner sett opp mot generell kommentar nr 24, ved postdoktor Ingun Fornes, Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen

  13:15-13:30 «Barn skal ikke i fengsel, men noen barn må», ved Elisabeth Fransson, Professor VID/Professor II, KRUS og Sven-Erik Skotte, jurist og høgskolelektor, KRUS

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo.

Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er teleslynge i salen.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Om Lucy Smiths barnerettighetsdag

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2020 var det sjuende året dagen ble arrangert. Temaet var da barnekonvensjonens artikkel 24 om psykisk helse. Året før var temaet barn som er fratatt sitt familiemiljø (20).

Tidligere tema har vært artikkel 16 barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), artikkel 6 om barns rett til liv og utvikling (2017), artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering (2016), artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Logoer11

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev