Lucy Smiths barnerettighetsdag

22. november 2023 ble Lucy Smith barnerettighetsdag arrangert for 10. gang. Vi markerte at det var 20 år siden FNs barnekonvensjon ble en del av norsk lov, og ble gitt den status at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Temaet for seminaret var hva slags betydning det har hatt for barns rettigheter at barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. På seminaret belyste bidragsytere blant annet hvordan dette fungerer i praksis ute i kommunene og på hvilke områder det fortsatt er en vei å gå før barns rettigheter respekteres fullt ut, som for eksempel innenfor klima og demokrati.

Lucy Smith barnerettighetsdag er et samarbeid mellom Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Lucy Smith logo med BO og UiO logoer

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

Tidligere tema fra barnekonvensjonen har vært barn i konflikt med loven (2021), psykisk helse og barns rettigheter (2020), barn under offentlig omsorg (2019), barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), barns rett til liv og utvikling (2017), retten til ikke-diskriminering (2016), barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015) og barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Tone Waerstad

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev