Lucy Smiths barnerettighetsdag

Den 22. november 2022 arrangerer Barneombudet og Universitetet i Oslo barnerettighetsdagen for niende gang.

I år er det barnekonvensjonens artikkel 28 og 29, om barns rett til utdanning og skole, som står i fokus. Hva betyr egentlig disse to artiklene i barnekonvensjonen, og hva pålegger de staten? Du får spennende foredrag om både innholdet i konvensjonsforpliktelsene, forskning på barns utdanning og praktikere som skal sikre barns rett til utdanning i praksis.

Vi håper du har lyst til å delta på dette spennende arrangementet! Påmelding kommer.

Lucy Smith logo

Årets program

 • Morgenkaffe fra 08:30-08:55 Les mer+ Lukk-

  Vi serverer kaffe ved inngangen. Det er dessverre ikke mulig å ta med kaffe eller mat inn i Gamle Festsal på grunn av bygningens antikvariske interiør.

 • Del 1 Skolens juridiske og samfunnsmessige betydning Les mer+ Lukk-

  09:00-09:05 Velkommen

  09:05-09:20 Barns rett til opplæring - tre anbefalinger til myndighetene

  • Aslak Berntsen Husby leder av Elevorganisasjonen

  09:20-09:40 Hvordan ivaretar de pågående prosessene på skolefeltet barns rett til utdanning?

  • Tonje Brenna, kunnskapsminister / Halvard Hølleland, statssekretær

  09:40-10:00 Juridisk gjennomgang av retten til opplæring

  • Silje S Hasle, seniorrådgiver hos Barneombudet

  10:00-10:20 Skole for barnets, samfunnets eller skolens skyld?

  • Ivar Frønes, forsker ved NUBU

  10:20-10:35 Benstrekk

 • Del 2 Tilgang til opplæring - barnekonvensjonen artikkel 28 Les mer+ Lukk-

  10:35-10:55 Tilgang til læring gjennom universell utforming av skolebygg og læremidler

  • Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

  10:55-11:15 Skolegang for barn i barnevernet- utfordringer og muligheter

  • representant for Landsforeningen for barnevernsbarn

  10:15-11:35 Ufrivillig skolefravær - behov for et paradigmeskifte

  • Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sør-ØstNorge

  11:35-12:05 Slik arbeider vi for å forhindre skolefravær!

  • Camilla Sandstrøm Mathiassen, konst. direktør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune
 • Lunsj Les mer+ Lukk-

  12:05-12:40 Gratis lunsj til alle deltakere

 • Del 3 Innhold i opplæringen Les mer+ Lukk-

  12:40-13:00 Skolemiljø - mobbetallene er relativt stabile, og den digitale mobbingen øker til tross for endringer i regelverk og storstilt kompetanseløft på arbeid med det psykososiale skolemiljøet. Hvorfor får vi ingen bedring?

  • Tormod Idsøe, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UIO

  13:00-13:20 Medvirkning i skolehverdagen som en forutsetning for å ivareta retten til utdanning- presentasjon av FOU-prosjekt om framtidens medvirkning i skolen ved

  • Aslak Berntsen Husby, leder av Elevorganisasjonen
  • Marianne Lindheim, spesialrådgiver i KS, avdeling for Oppvekst, Kultur og Utdanning

  13:20-13:40 Tilpasset opplæring inkludert spesialundervisning, innledning og gjennomgang av funn i vår rapport fra 2017

  • Inga Bejer Engh, barneombud

  Vil vi klare å løse de utfordringene som pekes på i “Tett på, tidlig innsats” og det spesialpedagogiske kompetanseløftet? Samtale mellom:

  • Inga Bejer Engh, barneombud
  • Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO

  13:40-13:50 Benstrekk

 • Del 4 Laget rundt eleven Les mer+ Lukk-

  13:50-14:00 Regjeringen har ønsket om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere?

  • Camilla Herlofsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder

  14:00-14:05 Avslutning ved arrangørene


  (Forbehold om endringer)

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

Tidligere tema fra barnekonvensjonen har vært barn i konflikt med loven (2021), psykisk helse og barns rettigheter (2020), barn under offentlig omsorg (2019), barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), barns rett til liv og utvikling (2017), retten til ikke-diskriminering (2016), barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015) og barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Tone Waerstad

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev