Lucy Smiths barnerettighetsdag

22. november ble årets Lucy Smith barnerettighetsdag arrangert for 10. gang. I år markerte vi at det er 20 år siden FNs barnekonvensjon ble en del av norsk lov, og ble gitt den status at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre.

Temaet for årets seminar var hva slags betydning det har hatt for barns rettigheter at barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. På seminaret belyste årets bidragsytere blant annet hvordan dette fungerer i praksis ute i kommunene og på hvilke områder det fortsatt er en vei å gå før barns rettigheter respekteres fullt ut, som for eksempel innenfor klima og demokrati.

Lucy Smith barnerettighetsdag er et samarbeid mellom Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Tid: 22. november kl. 09:00 – 14:00 (inkl. lunsj)
Sted: Gamle festsal, Karl Johans gate 47, Universitetet i Oslo

Sjekk ut programmet nedenfor!

Lucy Smith logo med BO og UiO logoer

Program 2023

 • DEL 1: Hva har inkorporering hatt å si for barns rettigheter? Les mer+ Lukk-

  09:00-09:05 Barns perspektiv
  Daniel Skjevik-Aasberg, Nestleder LNU

  09:05-09:10 Velkommen v/UiO
  Kirsten Sandberg, Professor Institutt for offentlig rett, UiO

  09:10-09:25 20 år med inkorporering
  Trine Fagervik, Statssekretær i Barne- og familiedepartementet

  09:25-09:35 Lovgivers perspektiv på inkorporering av FNs barnekonvensjon
  Grunde Almeland (V), Leder i Familie- og kulturkomiteen

  09:35-09:55 Etter 20 år med inkorporering: Hvor står vi? Erfaringer fra arbeidet med en ny bok om barnekonvensjonen i Norge
  Anna Nylund og Ingun Fornes, Professor og førsteamanuensis UiB, og redaktører av ny bok om barnekonvensjonen

  09:55-10:15 Barneperspektivet i norske domstoler
  Rikke Lassen og Åsa Gjesdal Bech, Tingrettsdommere i Oslo

  10:15-10:35 Pause

 • DEL 2: Kommunal praksis, klageordninger og strategisk saksførsel Les mer+ Lukk-

  10:35-10:40 Kommunenes menneskerettighetsansvar
  Adele Matheson Mestad, Direktør NIM

  10:40-10:50 Hvordan styrke kommunenes fokus på barnekonvensjonen
  Gro Davidsen, Fyrvokter, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Fyrtårn barn og unge

  10:50-11:00 Hva økt fokus på barns rettigheter kan utgjøre på kommunalt plan
  Astrid Gaup Skancke, Virksomhetsleder Hammerfest kommune

  11:00-11:20 Samtale mellom de ovenstående, ledet av ordstyrer

  11:20-12:00 Hva skal til for at barn ikke bare skal ha rett, men også få rett? Paneldebatt om klageordninger og strategisk sakførsel for barn, ledet av Kirsten Kolstad Kvalø (NIM og Institutt for offentlig rett, UiO)
  - Atle Grønstøl, seksjonssjef Barnevern, Statsforvalteren i Oslo og Viken
  -
  Hanne Harlem, Sivilombudet
  - Jørgen Markus Jørgensen, Ung rettshjelp
  - Sara Eline Grønvold, Redd Barna

 • Lunsj Les mer+ Lukk-

  12:00-12:45 Gratis lunsj til alle deltakere!

 • DEL 3: Framtidsrettede tema - Klima og demokrati Les mer+ Lukk-

  12:45-12:55 FNs barnekomités generelle kommentar nr. 26 om miljøspørsmål, særlig klimaendringene
  Kirsten Sandberg, Professor Institutt for offentlig rett, UiO

  12:55-13:05 Saker om klima i EMD og nasjonale domstoler
  Hannah Cecilie Brænden, Rådgiver NIM

  13:05-13:15 Ungdommers klimaengasjement
  Penelope Lea, Ambassadør UNICEF

  13:15-13:50 Paneldebatt om barns medvirkning på systeminvå, ledet av barneombud Inga Bejer Engh
  - Daniel Skjevik-Aasberg, Nestleder LNU
  - Elin Saga Kjørholt, Seniorrådgiver Barneombudet
  - Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis Institutt for offentlig rett (UiO)
  - Andrea Martine Andersen, Ungdomsrådet i Hammerfest kommune
  - Margrethe Haarr, Stortingsrepresentant (Sp)

  13:50-14:00 Avslutning ved Inga Bejer Engh om arbeidet med å løfte barns beste på systemnivå

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

Tidligere tema fra barnekonvensjonen har vært barn i konflikt med loven (2021), psykisk helse og barns rettigheter (2020), barn under offentlig omsorg (2019), barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), barns rett til liv og utvikling (2017), retten til ikke-diskriminering (2016), barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015) og barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Tone Waerstad

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev