Hvordan behandles barn som bryter loven?

Lucy Smith 4
F.v: Kristen Sandberg, Inga Bejer Engh, Manfred Nowak og Gentian Zyberi

– Fengsel er ikke et godt virkemiddel for å få ungdom til å slutte med kriminalitet. Det har 20 år i justissektoren lært meg, sa barneombud Inga Bejer Engh på Lucy Smiths barnerettighetsdag 2021.

Den åttende barnerettighetsdagen var arrangert av Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Temaet var barn i konflikt med loven, sett opp mot FNs barnekonvensjon.

Barn må ikke straffes på en måte som skader dem. Og barn som bryter loven må behandles rettferdig. Det fastslår barnekonvensjonen i artikkel 37 og 40.

– Det betyr at staten plikter å behandle saker på en måte som fremmer barnets reintegrering i samfunnet. Da må man ha ordninger som sikrer barnets beste gjennom god omsorg, rådgivning og opplæringsprogrammer. Dessuten skal frihetsberøvelse av barn kun benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tid, sa Bejer Engh.

Arrangementet var delt inn i fire ulike deler, som du kan se opptak av her:

Lucy Smith 1
Lucy Smith 8
Thomas Anton Sandøy, doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo/FHI.
Lucy Smith 7
Ingun Fornes, postdoktor, Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Lucy Smith 2
Manfred Nowak, leder av FNs «Global Study on Children Deprived of Liberty»
Lucy Smith 6
Inga Bejer Engh, barneombud
Lucy Smith 5
Kharim Lekhal, konsulent for de statelige rusinstitusjonene, læringsbasert rusbehandling (LBR), og Guro Nyquist, leder i TFCO–Sandvika i Bufetat Region Øst
Lucy Smith 9
Lucy Smith 3
Heidi Aase, Avdelingsdirektør, Dr. Psychol ved FHI

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev