Lucy Smiths barnerettighetsdag 2021: Hvordan behandles barn som bryter loven?

Lucy Smith 4
F.v: Kristen Sandberg, Inga Bejer Engh, Manfred Nowak og Gentian Zyberi

– Fengsel er ikke et godt virkemiddel for å få ungdom til å slutte med kriminalitet. Det har 20 år i justissektoren lært meg, sa barneombud Inga Bejer Engh på Lucy Smiths barnerettighetsdag 2021.

Den åttende barnerettighetsdagen var arrangert av Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Temaet var barn i konflikt med loven, sett opp mot FNs barnekonvensjon.

Barn må ikke straffes på en måte som skader dem. Og barn som bryter loven må behandles rettferdig. Det fastslår barnekonvensjonen i artikkel 37 og 40.

– Det betyr at staten plikter å behandle saker på en måte som fremmer barnets reintegrering i samfunnet. Da må man ha ordninger som sikrer barnets beste gjennom god omsorg, rådgivning og opplæringsprogrammer. Dessuten skal frihetsberøvelse av barn kun benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tid, sa Bejer Engh.

Arrangementet var delt inn i fire deler:

 • Introduksjon: barn i konflikt med loven Les mer+ Lukk-

  Ved å trykke på foredraget kommer du direkte til opptaket (youtube).

  • Velkommen
  • De fem viktigste punktene på dette området, ved Manfred Nowak, professor, Independent Expert leading the United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty
 • Det kriminalitetsforebyggende arbeidet Les mer+ Lukk-
  • «Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane?» ved Heidi Aase, Dr. Psychol, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet
  • TFCO-modellen (et behandlingstilbud for familier og ungdom som har utviklet alvorlige problemer på flere arenaer), ved Kharim Lekhal, konsulent for de statelige rusinstitusjonene, læringsbasert rusbehandling (LBR), og Guro Nyquist, leder i TFCO–Sandvika i Bufetat Region Øst
  • Lukkede barneverninstitusjoner som tiltak mot ungdomskriminalitet? ved Marianne Stallvik, førsteamanuensis NTNU, Regionalt senter for barn og unge og seniorrådgiver Bufetat, spisskompetansemiljø behandling for ungdom
  • Forebyggende tiltak, institusjonsarbeid og helsehjelp, ved Inga Bejer Engh, barneombud
 • Barnevennlig prosess – avledning og gjenopprettelse Les mer+ Lukk-
  • Diversion (avledning) er et sentralt prinsipp internasjonalt for «Child friendly justice» fremhevet av både FN og Europarådet – hva betyr dette i norsk kontekst og hvor gode er vi på det? Ved doktorgradsstipendiat Thomas Anton Sandøy, Universitetet i Oslo/FHI
  • Gjennomgang av de norske straffeprosessreglene og praksis opp mot generell kommentar nr 24, ved Marit Lomudal Sæther, partner i advokatfirmaet Sulland
  • Hvilke tiltak har påtalemyndigheten for å oppfylle prinsippene om avledning og gjenopprettende prosess? Guri Lenth, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten
  • Presentasjon av retningslinjer for behandling av saker, ved Rikke Lassen dommer i Oslo Tingrett
 • Gjennomføring av straff Les mer+ Lukk-
  • Gjennomgang av norske straffereaksjoner sett opp mot generell kommentar nr 24, ved postdoktor Ingun Fornes, Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
  • «Barn skal ikke i fengsel, men noen barn må», ved Elisabeth Fransson, Professor VID/Professor II, KRUS og Sven-Erik Skotte, jurist og høgskolelektor, KRUS
Lucy Smith 1
Lucy Smith 8
Thomas Anton Sandøy, doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo/FHI.
Lucy Smith 7
Ingun Fornes, postdoktor, Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Lucy Smith 2
Manfred Nowak, leder av FNs «Global Study on Children Deprived of Liberty»
Lucy Smith 6
Inga Bejer Engh, barneombud
Lucy Smith 5
Kharim Lekhal, konsulent for de statelige rusinstitusjonene, læringsbasert rusbehandling (LBR), og Guro Nyquist, leder i TFCO–Sandvika i Bufetat Region Øst
Lucy Smith 9
Lucy Smith 3
Heidi Aase, Avdelingsdirektør, Dr. Psychol ved FHI

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev