For barn og unge

Vi er opptatt av
dine rettigheter

Finn ut mer 

Dine rettigheter

Lurer du på hva du har lov til og ikke? På disse sidene finner du svar!

Tema

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp, så har voksne ansvar for at
du får det. Ofte er det letteste å snakke med en voksen du har rundt deg og som du stoler på. Har du ikke dette kan du benytte noen av tipsene våre her.

 • Er du utsatt for noe alvorlig eller farlig? Les mer+ Lukk-

  Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

  De fleste barn har det godt, med god familie og et hjem. Men noen barn har det ikke bra hjemme, og opplever lite omsorg, overgrep og vold. Har du det slik hjemme? Eller kjenner du noen som har det slik?

  Ring Alarmtelefonen. Der vil de hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil! Erfarne vakter snakker med deg på telefon eller chat: 116111.no.

  Overgrepsmottak

  Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmottaket nærmest deg. En oversikt over ditt nærmeste overgrepsmottak finner du her (du må krysse på overgrepsmottak i boksen øverst til venstre).

  Politiet

  Er du i akutt nød kan du kontakte politiets nødtelefon på 112. Om det ikke er akutt kan du ringe 02800.

 • Offentlige kontorer som kan hjelpe deg Les mer+ Lukk-

  Skolehelsetjenesten

  Det er som regel helsesykepleier (tidligere helsesøster) som er på skolen din mest. Hvis du trenger å snakke med henne, må du finne ut når hun er der og hvor hun har kontor.

  Du kan snakke med helsesykepleieren om både store og små problemer.

  Fastlegen

  Fastlegen skal følge opp helsen din.

  Han eller hun kan undersøke deg, gi deg behandling eller sende deg til en spesialist hvis du trenger det.

  Fastlegen din er gjerne samme lege som moren eller faren din har.

  Familievernet

  Dersom foreldrene dine skal flytte fra hverandre eller ikke bor sammen kan du ta kontakt med familievernkontoret der du bor. Der kan du få en avtale om et møte der du kan snakke om det som skjer og det du tenker og føler.

  Finn familievernkontoret der du bor.

  Barnevernet

  Alle kommuner skal ha et barnevernkontor.

  De som jobber der skal hjelpe deg hvis du har det vanskelig hjemme eller at du av andre grunner har det vanskelig.

  Det kan for eksempel være hvis foreldrene dine slår deg, ruser seg eller har problemer med seg selv.

  • Du kan kontakte barnevernskontoret i din kommune direkte.
  • Du kan få hjelp av en voksen til å kontakte dem.
  • Du kan ringe Alarmtelefonen.

  Politiet

  Du kan kontakte politiet om du er utsatt for noe kriminelt eller er i nød.

 • Andre hjelpetjenester Les mer+ Lukk-

  Ung.no

  Ung.no er det offentlege sin kommunikasjonskanal med ungdom. Dei svarar på spørsmål frå deg mellom 13 og 18 år. Nettstedet blir drive av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Her kan du spørje om kva du lurar på heilt anonymt. Du får svar enten direkte til deg sjølv eller så blir svaret lagt ut på nettsida.

  Dei svarar på spørsmål om seksualitet, kropp, helse, graviditet, familieforhold eller overgrep. Du kan stille spørsmål og få svar på det meste. Du kan også lese andre sine spørsmål. Dei har helsesøstrer, legar, psykologar, jordmødrer, tannlegar, fysioterapeutar, prestar, ruskonsulentar og familieterapeutar som svarar for dei.

  Snakkommobbing.no

  Snakkommobbing.no er ei nasjonal chat-teneste for deg som er mellom 9-19 år. Her kjem du i direkte kontakt med ein fagperson – heilt anonymt og heilt gratis. Chatten er for alle som er berørt av mobbing – uansett om du mobbar andre, «berre» er tilskodar, eller vert utsett for mobbing sjølv.

  Kors på halsen – Røde kors-telefonen 800 333 21

  Kors på halsen er ei teneste der du kan spørje om det meste. Du kan nå dei på telefon, e-post, chat eller i forum på nett. Dei som svarar er frivillige i Røde Kors med god opplæring i å lytte, snakke og støtte barn og ungdom. Dei har taushetsplikt om det du fortel. Både dei og du er anonyme. Det betyr at ingen veit kven du er eller kven det er som svarar.

  Hjelpetelefonen er gratis å ringe til både frå mobil og fasttelefon. Den er open frå klokka 14 til 22 måndag til fredag hele året, medan chaten er åpen alle dager frå 14-22. Du er heilt anonym, og det visest ikkje på telefonrekninga at du har ringt.

  Kom i kontakt med Kors på halsen

  Kirkens SOS

  Kirkens SOS tilbyr et lyttande medmenneske for menneske i krise på telefon 22 40 00 40. Du kan også chatte med dei på denne nettsida.

  Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

  Sex og Samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne. Her kan du stille spørsmål over chat om det du måtte lurer på om seksualitet, samliv og sex. Senteret ligger i Oslo og har også drop-in timer og en klinikk.

  Ungdomstelefonen

  Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste og er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex. 400 00 777 er telefonnummeret.

  Mental helses hjelpetelefon

  Alle som vil snakke eller skrive om utfordringar i livet kan ta kontakt med Hjelpetelefonen. Dette er eit døgnope tilbod der ein kan snakke om enklare eller vanskelegare tema. Det er gratis å ringe 116 123.

  Dei har også nettenesta sidetmedord.no.

  Rustelefonen

  RUStelefonen har ei anonym spørjeteneste kor du kan stille spørsmål om rus heile døgnet. Svara blir deretter lagt ut på heimesida. Der kan du også ringe 08588 eller sende sms anonymt.

  BARsnakk – helt anonymt

  BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer. BARsnakk drives av organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

  DIXI

  DIXI er eit ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50, Mobil: 930 58 070. Dei kan enten hjelpe deg direkte eller gi deg god hjelp med å komme deg vidare.

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

  Denne tenesta har telefonnummer 815 55 201, og blir driven i regi av Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS). Telefonen er open måndag til fredag mellom 9 og 16. E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no.

  SnakkOmPsyken.no

  Chatten på snakkompsyken.no er for alle barn og unge mellom 9-19 år som har behov for å snakke med en voksen om vonde tanker eller følelser. Chatten er anonym og det er helsepersonell som svarer.

  Alternativ til Vold

  Alternativ til Vold (ATV) er et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner. www.atv-stiftelsen.no


 • Klagemuligheter Les mer+ Lukk-

  Dersom du opplever et vedtak du ikke er enig i eller noe vanskelig i skolen, barnevernet, helsevesenet eller en annen situasjon, kan det være gunstig å sende inn en klage. Ung.no har laget en oversikt over de viktigste stedene å klage for barn og unge.

  https://ung.no/klageinstanser-...

 • Kva kan Barneombudet gjere? Les mer+ Lukk-

  Alle barn og unge kan ta kontakt med Barneombodet. Vi kan svare på spørsmål om dine rettar og gi deg råd og tips. Det kan være spørsmål om skule, familien din, barnevern, helse, asylbarn sine rettar eller andre tema. Vi kan også gi deg informasjon om andre som kan hjelpe deg.

 • Kva kan Barneombudet ikkje hjelpe deg med? Les mer+ Lukk-

  Det er enkelte ting Barneombodet ikkje kan gjere for deg.

  • Vi kan ikkje gjere om på noko som har blitt bestemt av andre offentlege myndigheiter, som for eksempel barnevernet, skulen din eller domstolen. Men vi kan gi deg råd om korleis du skal gå fram viss du vil klage på det som er bestemt.
  • Vi kan ikkje blande oss inn i kranglar mellom foreldre om barna deira, eller konfliktar mellom foreldre og barn.

  All den informasjonen vi får om korleis barn har det, kan vi bruke til å seie frå til myndigheitene om at dei må gjere endringar. Det kan være endringar i lover eller måten dei blir brukt på. Når vi gjer det, er det fordi vi meiner at barn sine rettar må bli tatt betre vare på.

 • Slik kjem du i kontakt med oss Les mer+ Lukk-

Vet du hva barne­konvensjonen er?

Barnekonvensjonen gir deg som barn og ungdom en rekke rettigheter, og nesten alle land i verden har sagt de skal følge denne.

Vi skal passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.

Les mer om barnekonvensjonen 
Barneombudet: jente i lekestativ opp ned
Barneombudet: mor og barn

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev