Helse

Hvis du har vanskelige tanker og følelser, har opplevd noe vondt, eller hvis du blir syk og trenger hjelp, så er det mange som kan hjelpe deg og du har mange rettigheter.

På denne siden finner du informasjon om hvem som kan hjelpe deg, hvilke rettigheter du har og hva du selv bestemmer over når det gjelder din egen helse.

Hvem kan hjelpe deg når du har det vanskelig eller lurer på noe om kroppen din?

Er du bekymret, stressa, har vanskelige tanker og følelser, har opplevd noe vondt, eller ikke vet hvorfor du er lei deg, så er det viktig at du snakker med noen som kan hjelpe deg. Noen følelser kan gå over av seg selv etter noen dager, mens andre ganger kan livet føles tungt over lengre tid.

Si ifra! Det er godt å få hjelp til å sortere det som føles vanskelig i livet ditt, og hvordan du kan få hjelp til å få det bedre. Da kan det være lurt å snakke med en voksen. Det kan for eksempel være foreldrene dine eller en lærer du stoler på.

Det finnes også personer og steder som arbeider med barns helse der du bor som du kan ta kontakt med.

 • Du kan snakke med helsesykepleier på skolen om hvordan du har det, og om ulike bekymringer du kan ha
 • Du kan kontakte Helsestasjon for ungdom for alle spørsmål om følelser, sex, prevensjon eller andre bekymringer du har
 • Du kan få hjelp av fastlegen din dersom du har vondt noe sted, og legen din kan også sende deg videre til psykolog dersom du trenger det
 • Du kan gå inn på nettsidene til kommunen og se om de har en egen psykisk helsetjeneste. De kan hjelpe deg med samtaler dersom du strever med vonde tanker og følelser.

Hva skal du få vite og hva kan du bestemme over om din egen helse

Frem til du er 12 år:

 • er det foreldrene dine som bestemmer om du skal få hjelp hos lege, psykolog osv
 • er det foreldrene dine som bestemmer om du skal få behandling, ta medisiner og få vaksiner
 • skal foreldrene dine, eller den som skal gi deg hjelp, forklare deg hva du skal få hjelp til og hvorfor du skal få hjelp. De skal forklare dette på en måte som du forstår.
 • skal foreldrene dine, og de som jobber i helsetjenestene, lytte til hva du mener, ønsker eller tenker
 • er det foreldrene dine som bestemmer på vegne av deg etter at de har hørt på hva du mener.

I noen veldig få tilfeller hvor det finnes sterke grunner til at foreldrene dine ikke skal få informasjon om at du får hjelp fra helsepersonell, så kan helsepersonell bestemme at du skal få noen typer enkel helsehjelp. Det skal veldig mye til for at de gir denne hjelpen uten at foreldrene dine vet det.

Du kan spørre helsepersonell om informasjon om når det er mulig å få hjelp uten at foreldrene dine vet det, og hvilken hjelp du kan få.

Når du er mellom 12-16 år:

 • er det foreldrene dine som bestemmer om du skal få hjelp hos lege, psykolog osv
 • er det foreldrene dine som bestemmer om du skal til behandling, ta medisiner og få vaksiner
 • skal foreldrene dine, eller helsepersonell, forklare deg hva du skal få hjelp til og hvorfor du skal få hjelp. De skal forklare dette på en måte som du forstår
 • skal du få si din mening, og det skal legges stor vekt på hva du mener

I noen få tilfeller kan du likevel få hjelp av helsepersonell uten at foreldrene dine får informasjon om det. Det samme kan gjelde i noen få tilfeller hvor foreldrene dine mener du ikke skal få hjelp, men du mener du trenger det. Da vil typen hjelp du trenger avgjøre om det er noe du selv kan bestemme. Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell om når dette er mulig.

Når du er over 16 år:

 • kan du selv bestemme over egen helse. Da er du er helserettslig myndig.
 • kan du selv bestemme om du vil bytte fastlege eller psykolog

I noen tilfeller kan det være at du ikke selv kan bestemme at du skal få helsehjelp, også etter at du er helserettslig myndig. Dette vil være bestemt i helselover eller det kan være på grunn av helsehjelpen du trenger.

Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell.

Bli hørt!

Leger, helsesykepleiere, sykepleiere, psykologer og andre som har med din helse å gjøre har plikt til å høre på deg. Jo eldre du blir, jo mer skal de ta hensyn til hva du mener.

Kven bestemmer kva når foreldra dine ikkje bur saman?

Viss foreldra dine bur kvar for seg, er det reglar for kven som bestemmer kva om helsa di:

 • Er du under 16 år og bur hos ein av foreldra dine, kan han eller ho bestemme at du for eksempel skal til gå til lege når du er sjuk, utan å spørje den andre forelderen.
 • Er du er under 16 år og det er meir alvorleg, til dømes at du skal opererast, må begge foreldra dine vere einige.
 • Viss foreldra dine er ueinige om du skal få legebehandling, og viss det er noko alvorleg, er det litt meir komplisert. Då må både ein av foreldra dine og nokon som jobber i helsetenesta meiner at det er nødvendig at du får denne behandlinga.

Informasjon til foreldra dine

Foreldra dine har foreldreansvar for deg. Foreldra dine har derfor rett til å få informasjon om helsa di som er nødvendig for å kunne ta godt vare på deg. Foreldreansvaret gjeld fram til du er 18 år, men det er eigne reglar i helselovene som seier når foreldre skal få informasjon og ikkje frå helsepersonell:

 • Fram til du er 16 år har foreldra dine krav på informasjon frå helsepersonell om helsa di.
 • I nokre tilfelle kan det likevel vere at foreldra dine ikkje skal få informasjon, sjølv om du er under 16 år. Då skal du så tidleg som mogleg få vite kva foreldra dine har rett til å få informasjon om, og kva unntak som finst frå dette. Er du usikker på kva foreldra dine får vite og ikkje, bør du spørje helsepersonell om dette så tidleg som mogleg.
 • Når du fyller 16 år, blir du helserettsleg myndig. Då kan du gå til lege, psykolog og anna helsepersonell utan at foreldra dine treng å få informasjon om helsehjelpa.
 • Når du er mellom 16 -18 år kan foreldra dine likevel ha rett til å få informasjon om helsa di som er nødvendig for å kunne ta godt vare på deg. Då er det ikkje du, men helsepersonell, som avgjer om denne informasjonen skal givast til foreldra dine. Då skal helsepersonellet først fortelje deg kva foreldra dine skal få informasjon om.

Viss du treng meir informasjon om kva foreldra dine skal få informasjon om og ikkje, bør du spørje helsepersonell om dette så tidig som mogleg.

Hva har du rett til når du er innlagt på sykehus?

Når du er innlagt på sykehus eller andre helseinstitusjoner har du spesielle rettigheter:

 • Hvis det er til ditt beste, har du rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg når du er på sykehuset
 • Du har rett til å drive med aktiviteter mens du er på sykehus så langt det er mulig utfra helsetilstanden din. Aktivitetene skal tilpasses din alder og utvikling.
 • Hvis du er alvorlig syk, skal begge foreldrene dine få være sammen med deg
 • Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om det som feiler deg
 • Du har rett til besøk utenom besøkstidene dersom du ikke er så syk at legene mener at du ikke kan ha besøk
 • Du har rett til undervisning mens du er på sykehus, slik at du klarer å følge opp skolearbeidet ditt
 • Du har rett til å bli innlagt på en barneavdeling så sant det lar seg gjøre
 • Du skal slippe å dele rom med en voksen som er så dårlig at du opplever det som skremmende

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp eller ikke er fornøyd med hjelpen du har fått?

I pasient- og brukerrettighetsloven står det om hvilke rettigheter du har som pasient og bruker av helsetjenester. Der står det også om hva foreldre kan bestemme, og om hvordan du kan klage.

Dersom du ikke får hjelp eller er misfornøyd med den hjelpen du har fått, kan du eller foreldrene dine ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke.

Fann du ikkje det du lette etter?

Ta gjerne ein titt på ung.no viss du ikkje fann det du lette etter.
Send oss gjerne ei tilbakemelding viss det er noko du synst vi kan gjera betre.
Ta kontakt med oss på post@barneombudet.no eller på kontakt-sida vår.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev