Helse

Dersom du har vanskelige tanker og følelser, har opplevd noe som er vondt for deg, eller du blir syk og trenger hjelp, så er det mange som kan hjelpe deg og du har mange rettigheter. På denne siden finner du informasjon både om hvem som kan hjelpe deg, hvilke rettigheter du har og hva du selv bestemmer over når det gjelder din egen helse.

Hvem kan hjelpe deg når du har det vanskelig eller lurer på noe med kroppen din?

Er du bekymret, stressa, har vanskelige tanker og følelser, har opplevd noe vondt, eller ikke vet hvorfor du er lei deg, så er det viktig at du snakker med noen som kan hjelpe deg. Noen følelser kan gå over av seg selv etter noen dager, mens andre ganger kan livet føles tungt over lengre tid.

Si ifra! Det er godt å få hjelp til å sortere det som føles vanskelig i livet ditt, og hvordan du kan få hjelp til å få det bedre. Da kan det være lurt å snakke med en voksen. Det kan for eksempel være foreldrene dine eller en lærer du stoler på.

Det finnes også personer som arbeider med barns helse der du bor som kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt med:

 • helsesykepleier på skolen kan hjelpe deg med å snakke om hvordan du har det, og om ulike bekymringer du kan ha.
 • helsestasjon for ungdom er fin å ta kontakt med for alle spørsmål om følelser, sex, prevensjon eller andre bekymringer du har.
 • fastlegen din kan hjelpe deg dersom du har vondt noe sted, og kan også sende deg videre til psykolog dersom du trenger det.
 • psykisk helsetjeneste i kommunen kan hjelpe deg med samtaler dersom du strever med vonde tanker og følelser.


Hva skal du få vite og hva kan du bestemme over om din egen helse

Før du er 12 år:

 • foreldrene dine bestemmer om du skal få hjelp hos lege, psykolog osv.
 • foreldrene dine bestemmer om du skal få behandling, ta medisiner og få vaksine
 • foreldrene dine, eller den som skal gi deg hjelp, skal forklare deg hva du skal få hjelp til og hvorfor du skal få hjelp. De skal forklare dette på en måte som du forstår.
 • foreldrene dine, og de som jobber i helsetjenestene, skal høre på hva du mener, ønsker eller tenker.
 • foreldrene dine bestemmer etter at de har hørt på hva du mener.
 • I noen veldig få tilfeller hvor det finnes sterke grunner til at foreldrene dine ikke skal få informasjon om at du får hjelp fra helsepersonell, så kan de bestemme at du skal få noen typer enkel helsehjelp. Det skal veldig mye til for at de gir denne hjelpen uten at foreldrene dine vet det.
 • Du kan spørre helsepersonell om informasjon om når det er mulig å få hjelp uten at foreldrene dine vet det, og hvilken hjelp du kan få.

Når du er mellom 12-16 år:

 • foreldrene dine bestemmer om du skal få hjelp hos lege, psykolog osv.
 • foreldrene dine bestemmer om du skal til behandling, ta medisiner og få vaksine
 • foreldrene dine, eller helsepersonell, skal forklare deg hva du skal få hjelp til og hvorfor du skal få hjelp. De skal forklare dette på en måte som du forstår.
 • du skal få si din mening, og det skal legges stor vekt på hva du mener.,
 • I noen få tilfeller kan du likevel få hjelp av helsepersonell uten at foreldrene dine får informasjon om det. Det samme kan gjelde i noen få tilfeller hvor foreldrene dine mener du ikke skal få hjelp, men du mener du trenger det. Da vil typen hjelp du trenger avgjøre om det er noe du selv kan bestemme. Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell om når dette er mulig.

Når du er over 16 år:

 • kan du selv bestemme over egen helse. Da er du er helserettslig myndig.
 • kan du selv bestemme om du vil bytte fastlege eller psykolog.
 • I noen tilfeller kan det være at du ikke selv kan bestemme at du skal ha noen typer helsehjelp, også etter at du er helserettslig myndig. Dette vil være bestemt i helselover eller det kan være på grunn av helsehjelpen du trenger. For eksempel kan du ikke bestemme selv at du ikke skal få kreftbehandling.
 • Hvis du trenger mer informasjon om dette, kan du spørre helsepersonell.

Bli hørt!

Leger, helsesykepleiere, sykepleiere, psykologer og andre som har med din helse å gjøre har plikt til å høre på deg. Jo eldre du blir, jo mer skal de ta hensyn til hva du mener.

Hvem bestemmer hva når dine foreldre ikke bor sammen?

Hvis foreldrene dine bor hver for seg, er det regler for hvem som bestemmer hva om din helse:

 • Er du er under 16 år og bor hos en av foreldrene dine, kan han eller hun bestemme at du for eksempel skal til et alminnelig legebesøk fordi du er syk.
 • Er du er under 16 år og det er mer alvorlig, for eksempel at du skal opereres, må begge foreldrene dine være enige.
 • Hvis foreldrene dine er uenige om du skal få behandling, og hvis det er noe alvorlig, er det litt mer komplisert. Da må både en av foreldrene dine og noen som jobber i helsetjenesten mene at det er nødvendig at du får denne behandlingen.

Informasjon til foreldrene dine

Foreldrene dine har foreldreansvar for deg. Foreldrene dine har derfor rett til å få informasjon om din helse som er nødvendig for å kunne ta godt vare på deg. Foreldreansvaret gjelder frem til du er 18 år, men det er egne regler i helselovene som sier når foreldre skal få informasjon og ikke fra helsepersonell.

 • Frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon fra helsepersonell.
 • I noen tilfeller kan det likevel være at foreldrene dine ikke skal få informasjon selv om du er under 16 år. Da skal du så tidlig som mulig få vite hva foreldrene dine har rett til å få informasjon om, og hvilke unntak som finnes fra dette. Er du usikker på hva foreldrene dine får vite og ikke, bør du spørre helsepersonell om dette så tidlig som mulig.
 • Når du fyller 16 år, blir du helserettslig myndig. Da kan du gå til lege, psykolog og annet helsepersonell uten at foreldrene dine trenger å få informasjon om helsehjelpen.
 • Når du er mellom 16 -18 år kan foreldrene dine likevel ha rett til å få informasjon om din helse som er nødvendig for å kunne ta godt vare på deg. Da er det ikke du, men helsepersonell, som bestemmer om denne informasjonen skal gis til foreldrene dine. Da skal du først ha blitt fortalt hva foreldrene dine skal informeres om.

Hvis du trenger mer informasjon om hva foreldrene dine skal få informasjon om og ikke, bør du spørre helsepersonell om dette så tidig som mulig.

Hva har du rett til når du er på sykehus?

Når du er innlagt på sykehus eller andre helseinstitusjoner har du spesielle rettigheter.

Dine rettigheter:

 • Hvis det er til ditt beste, har du rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg mens du er på sykehuset.
 • Du har rett til å drive med aktiviteter mens du er på sykehus så langt det er mulig utfra helsetilstanden din. Aktivitetene skal tilpasses din alder og utvikling.
 • Hvis du er alvorlig syk, skal begge foreldrene dine få være sammen med deg.
 • Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om det som feiler deg.
 • Du har rett til besøk utenom besøkstiden dersom du ikke er så syk at legene mener at du ikke kan ha besøk.
 • Du har rett til undervisning mens du er på sykehus, slik at du klarer å følge opp skolearbeidet ditt.
 • Du har rett til å ligge på en barneavdeling så sant det lar seg gjøre.
 • Du skal slippe å dele rom med en voksen som er så dårlig at du opplever det som skremmende.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp eller ikke er fornøyd med hjelpen du har fått?

I pasient- og brukerrettighetsloven står det om hvilke rettigheter du har som pasient og bruker av helsetjenester. Der står det også om hva foreldre kan bestemme, og om hvordan du kan klage.

Dersom du ikke får hjelp eller er misfornøyd med den hjelpen du har fått, kan du eller foreldrene dine ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke.

Fann du ikkje det du lette etter?

Ta gjerne ein titt på ung.no viss du ikkje fann det du lette etter.
Send oss gjerne ei tilbakemelding viss det er noko du synst vi kan gjera betre.
Ta kontakt med oss på post@barneombudet.no eller på kontakt-sida vår.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev