Personvern hos Barneombudet

Har du spørsmål om Barneombudets behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@barneombudet.no.

Du kan også ta kontakt med vårt personvernombud, som er Mathias Lia Nordmoen. Han nås på personvernombudet@barneombudet.no

Les mer om personvern og personvernombud hos Datatilsynet.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Barneombudet samler inn og bruker personopplysninger om de som henvender seg til oss.

Innsamling, lagring og bruk av personopplysninger omfatter blant annet henvendelser som sendes til oss på e-post eller med vanlig post, besøkende på våre nettsider og i våre lokaler.

Barneombudets samfunnsoppdrag er gitt gjennom Lov om Barneombud og Instruks for barneombudet. Barneombudets arbeid er av den grunn i allmennhetens interesse.

Personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du formidler til oss.

Barneombudet jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og sikker måte. Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Barneombudet behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

 • 1. Behandlingsansvarlig Les mer+ Lukk-

  Barneombudet, ved det sittende barneombudet, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og at dette skjer i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk. Behandlingsansvarlig bestemmer også formålet med, og hjelpemidlene som brukes ved behandlingen av personopplysningene.

 • 2. Behandling av personopplysninger Les mer+ Lukk-

  Når du sender oss en e-post, besøker våre nettsider (se pkt. 4.1) eller henvender deg til oss på andre måter mottar vi ulike typer av personopplysninger fra deg. Korrespondanse til og fra Barneombudet blir gjort tilgjengelig i vår postjournal. Dersom saken er taushetsbelagt vil det ikke komme frem hvem du er som avsender.

  Barneombudet har ulike grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

  Behandlingsgrunnlaget er samtykke eller lovhjemmel.

  Barneombudet kan bare utlevere dine personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag for dette etter personopplysningsloven eller personvernforordningen.

 • 3. Formålet med behandlingen av personopplysninger Les mer+ Lukk-

  Barneombudets behandling av dine personopplysninger kan ha ulike formål. Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg veiledning om dine rettigheter som barn eller ungdom.

  Vi gir også veiledning til deg som foresatt som ønsker å hjelpe ditt barn. Vi behandler også personopplysninger for å kunne overvåke at barn i Norge får ivaretatt sine rettigheter, for å sende ut nyhetsvarsel på e-post, for å behandle andre henvendelser og for saksbehandlingsformål generelt.

 • 4. Vi behandler personopplysninger på følgende måte: Les mer+ Lukk-

  4.1. Statistikk, webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)

  Som en del av arbeidet med å skape et brukervennlig nettsted, samler Barneombudet opplysninger om bruk av nettsidene. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre nettsidene og det redaksjonelle innholdet.

  Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics. Dette bruker informasjonskapsler (cookies), som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Statistikken vi genererer gir oss eksempelvis svar på hvor mange som besøker nettsiden vår, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

  Barneombudet bruker Google Analytics sin sporingskode, som anonymiserer din IP-adresse før informasjonen lagres. Vi kan derfor ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, og du kan ikke identifiseres.

  Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler i nettleseren din.

  De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve redusert funksjonalitet dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler.

  4.2. Nyhetsvarsel

  Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra Barneombudet. E-postadressen benyttes kun til å sende nyhetsbrev, og mottak av nyhetsbrev kan stoppes når du selv ønsker det. Din e-postadresse slettes da fra vår database. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

  4.3. Rekruttering
  Dersom du søker på ledige stillinger hos Barneombudet via vår portal i JobbNorge, registreres søknadsdokumentasjonen i JobbNorge-portalen. Barneombudet behandler disse
  opplysningene i søknadsprosessen, som ledd i å behandle din søknad etter anmodning fra deg. Opplysningene i JobbNorge-portalen slettes automatisk etter 12 mnd. Den søkerlisten
  du står på overføres til Public 360 hos Barneombudet. Det samme gjelder kommunikasjonen med deg underveis i ansettelsesprosessen.

  4.4. Bestilling av informasjonsmateriell
  Når du tar kontakt med oss for å bestille en av våre rapporter eller noe av vårt informasjonsmateriell, må vi ta vare på din adresse og/eller e-postadresse til vi har sendt deg
  materiellet. Deretter blir din adresse og/eller e-postadresse slettet.

  Behandlingsgrunnlag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav b.

  4.5. Sikkerhetstiltak
  Ved fysisk besøk hos Barneombudet registrerer vi navnet ditt i møteinnkallingen og i referatene fra møtene.

  4.6. Innsamling av informasjon og analyse
  Barneombudet innhenter personopplysninger og informasjon om virksomheter og enkeltpersoner blant annet ved å benytte oss av vår rett til innsyn i offentlige og private virksomheter for barn. Disse opplysningene benyttes til analyser som danner grunnlag for Barneombudets arbeid.

  4.7 Deltakelse på arrangement i regi av Barneombudet
  Barneombudet bruker et skjema på nettsiden for påmelding til arrangementer. Ved påmelding oppgir deltaker navn, e-post, arbeidsgiver, og informasjon om eventuelle allergier og behov for tilretteleggelse.
  Deltakere på våre seminarer er internt arkivverdig informasjon som vil bli arkivert som skjermet. Personopplysningene vi får inn ved påmeldinger blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene slettes fra våre systemer innen ett år etter registrering. Unntak fra dette er opplysninger Barneombudet plikter å oppbevare av arkivverdighet, regnskapsmessige eller andre årsaker.

 • 5. Informasjonssikkerhet Les mer+ Lukk-

  Når Barneombudet behandler dine personopplysninger skjer dette på en sikker og forsvarlig måte, og slik at personopplysningene vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov.

 • 6. Databehandler Les mer+ Lukk-

  Barneombudet har inngått databehandleravtaler som regulerer alle personopplysninger som deles med tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Barneombudet.

  Disse tredjepartene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som følger av databehandleravtalen med Barneombudet. De er også forpliktet til å følge de samme nivåene for informasjonssikkerhet som Barneombudet.

 • 7. Dine rettigheter Les mer+ Lukk-

  Innsyn

  Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem.

  Retting og sletting

  Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og/eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller gale.

  Sletting av personopplysninger

  Barneombudet sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle det formål de ble innhentet for eller for å etterleve lovpålagte krav. Barneombudet arkiverer personopplysninger som er arkivverdige etter reglene i arkivlova.

 • 8. Kontakt Les mer+ Lukk-

  Har du spørsmål om Barneombudets behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss via følgende e-postadresse: post@barneombudet.no eller personvernombudet@barneombudet.no

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev