Regjeringen bør lette den nasjonale tiltaksbyrden for barn og unge

Barneombudet viser til regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra 4. januar 2021, og vil med dette gi innspill til vurderingen av om tiltakene rettet mot barn og unge bør videreføres.

Overordnet vil vi understreke hvor viktig det er at regjeringen fastholder målsettingen om at tiltaksbyrden rettet mot barn og unge skal være minst mulig. Barn og unge skal kunne leve mest mulig normale liv, også nå. Vi ber derfor regjeringen om at følgende anbefalinger ikke videreføres på nasjonalt nivå etter 19. januar 2021:

  • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

Vi er bekymret for totalbelastningen som barn og ungdom nå må bære, både når det gjelder begrensninger i opplæring og i deltakelse på ulike sosiale arenaer. Barneombudet mener at konsekvensene tiltakene har for barn og unge nå er for store, både på kort og lang sikt. Vi mener at det i dag kreves enda bedre begrunnelser når det gjøres inngrep i barns rettigheter enn i mars 2020.

Barneombudet ber om at:

  • Rødt eller gult nivå på skolene bør fastsettes kommunalt
  • Begrensninger i fritidsaktiviteter for barn og unge bør besluttes lokalt

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev