Brev til kunnskapsministeren om opplæringstilbudet til barn og unge

Vi har skrevet et brev til kunnskapsminister Guri Melby, og Kunnskapsdepartementet, der vi tar opp vår bekymring for store forskjeller i opplæringstilbudet til barn og unge.

Hele brevet kan du lese i lenken under. Våre hovedsynspunkter er:

  1. Det er nødvendig å fastholde krav om barnerettighetsvurderinger
  2. Man må gjøre en endring av Covid-19-forskriften § 12b for å sikre etterprøvbarhet
  3. En differensiert tilnærming til rødt tiltaksnivå må praktiseres riktig
  4. Mangelfull opplæring forsterker utfordringer i samfunnet
  5. Barn i sårbare situasjoner må ivaretas bedre
  6. Det tverrsektorielle samarbeidet må prioriteres
  7. Fylkesmennene må følge med på praksis i sin region

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev