Forespørsel om møte med Koronakommisjonen

Barneombudet er glad for opprettelsen av Koronakommisjonen og ser frem til en helhetlig og grundig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien.

Vi viser til vårt brev datert 29. april 2020 til Koronakommisjonen og Statsministerens kontor om at Koronakommisjonen bør gjennomgå og evaluere hvilke konsekvenser koronakrisen og myndighetenes tiltak har hatt for barn og unge. En slik gjennomgang må vurdere oppfyllelsen av våre menneskerettslige forpliktelser.

Statsministeren har etter dette i et brev datert 3. juni 2020 bekreftet at konsekvensene for barn og unge er en naturlig del av mandatet til kommisjonen.

Vi har under koronakrisen fulgt tett med på hvordan myndighetenes tiltak har berørt rettighetene til barn og unge etter Grunnloven, FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning.

Mange av tiltakene har gjort inngrep i barns grunnleggende menneskerettigheter, og vi stiller spørsmål ved om noen av tiltakene har vært mer inngripende enn det som var nødvendig og forholdsmessig. Dette er noe vi mener bør være et tema i kommisjonens rapport og som vi ønsker å utdype overfor kommisjonen.

For å legge frem våre synspunkter og bidra til å belyse nevnte tema ber vi om et møte med kommisjonen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev