Endringer i friskoleloven om fjernundervisning

Barneombudet viser til høringen om endringer i friskoleloven for å åpne for bruk av fjernundervisning i friskoler.

Forslaget bygger på endringene som er foreslått i NOU 2019:23 Ny opplæringslov, og innebærer at det åpnes for mer fjernundervisning enn etter gjeldende rett.

Departementet har signalisert at forslag til ny opplæringslov vil bli sendt på høring våren 2021. Forslaget her innebærer at det vil bli gjort endringer i reglene om fjernundervisning før de øvrige reglene for grunnopplæringen.

Barneombudet mener at det ikke bør gjøres endringer i reglene om fjernundervisning denne våren, verken i opplæringsloven eller i friskoleloven.

Vi mener at endringer knyttet til fjernundervisning ikke bør følge en raskere tidsplan, men at dette bør følge samme tidsplan som øvrige endringer i ny opplæringslov.

Vi er enige i at reglene i friskoleloven og opplæringsloven bør være de samme, og mener derfor at endringene i friskoleloven bør avvente ny opplæringslov.

Vi mener også at lovendringene må ses i sammenheng med erfaringene med fjernundervisning under koronapandemien.

Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt her når det ikke er tatt inn noe om erfaringer med hjemmeundervisning under koronapandemien.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev