– Det følger ikke med nok ressurser til kompetanseløft

Barneombudet er glad for at regjeringen vil beholde retten til spesialundervisning og at PP-tjenesten forblir en uavhengig sakkyndig instans.

I stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» har regjeringen ytret ønske om å styrke tverrfaglig samarbeid, sette i gang et kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet, samt sørge for at flere barn kan gå på SFO.

Mange av tiltakene i meldingen er gode svar på utfordringer som Barneombudet har løftet i vår rapport «Uten mål og mening».

Likevel syns ikke vi i Barneombudet at man er helt i mål.

Det mangler krav til kompetanse

– Vi ønsker velkommen en kompetansesatsing, men for at den skal bli forsvarlig og reell må vi har mer ressurser og klare krav til kompetansen som skal finnes i skole og PPT, sier seniorrådgiver Silje Steinardotter Hasle i Barneombudet.

Hun deltok i utdannings- og forskningskomiteens høring om meldingen. Hennes budskap er at det må på plass:

  • en tydelig plan for kompetansesatsingen og klare krav til hvilken kompetanse som skal finnes i skole og PP-tjenesten etter den er gjennomført
  • en sterkere økonomisk satsing, med økte bevilgninger over statsbudsjettet i årene som kommer

Kompetanseheving krever ressurser

Barneombudet er bekymret for at kommunene og fylkeskommunene ikke vil klare å bygge opp den kompetansen som er nødvendig.

Det er en betydelig risiko knyttet til å bygge ned Statped, dersom kompetansebyggingen i kommunene ikke støttes med tilstrekkelige ressurser og tydelige krav til resultat.

– Mer kompetanse vil ikke løse ressursproblemet som allerede finnes i kommunene. En kompetansesatsing vil i tillegg kunne medføre større ressursbehov. Tjenestene må ha ressurser til å skaffe, bruke og vedlikeholde kompetansen, sier Hasle.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev