Innspill om "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO"

Barneombudet er glade for at regjeringen vil beholde retten til spesialundervisning og at PP-tjenesten forblir en uavhengig sakkyndig instans. Vi er positive til flere av regjeringens forslag, som svarer på mange av utfordringene vi løftet i rapporten «Uten mål og mening?».

Samtidig er det mye som gjenstår for å sikre et reelt løft som kommer elevene til gode. Barneombudets hovedbekymring er at tiltakene ikke støttes opp med tilstrekkelig ressurser, og at det i en del tilfeller mangler konkrete krav og forventninger til tjenestene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev