Barneombudets innspill til koordineringsgruppen for korona basert på 4. rapport

Barneombudet er glade for å se at vår etterlysning av vurderinger av konsekvensene for barns rettigheter er fulgt opp. Vi ser nå tydelige vurderinger av barns rettigheter.

Koordineringsgruppens fjerde rapport gir et viktig kunnskapsgrunnlag for vurderingen av tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Det er bra at koordineringsgruppen er så tydelig på at den er sterkt kritisk til en for streng smittevernpraksis på bekostning av tilbudet til barn og unge.

Barneombudet er bekymret for at det fortsatt er store forskjeller mellom tjenestene, og rapport 4 tyder på at det fortsatt er et stykke igjen til normalisering. Vi er særlig bekymret for kapasiteten og kvaliteten i skolehelsetjenesten og helsestasjonen, og at tilbudet til barn med funksjonsnedsettelser er for dårlig kartlagt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev