Forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe under utbruddet av Covid-19

Barneombudet har sendt et høringssvar til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av Covid-19.

Barneombudet vil berømme departementet for å handle raskt. Vi mener forskriften inneholder mange gode forslag. Vi har derfor kun bemerkninger til forskriftens formålsbestemmelse i § 1 og § 6 som omhandler hjemmel for Bufetat til å flytte et barn fra en barnevernsinstitusjon til en annen.

Oppsummert har vi følgende innspill til bestemmelsene:

  • Det må følge av forskriftens formål at barnets beste skal være det grunnleggende hensyn og at barn har rett til å medvirke.
  • Barn som bor på barnevernsinstitusjon, må som den store hovedregel behandles som andre barn. Man må derfor iverksette de smittevernstiltak man gjør i andre familier.
  • Dersom barn i ytterste konsekvens må flytte fra en institusjon, må kompetansen til å treffe slike vedtak legges hos Barneverntjenesten.
  • Hvis barnet i ytterste konsekvens må flytte, må barneverntjenesten vurdere om barnet for en tid kan bo i alternative boformer, slik at barnet ikke behøver å flytte fra nærmiljøet.
  • Barnets beste må være avgjørende for vurderingene som nevnt over, og det må alltid legges vekt på barnets egen mening.
  • Det må tydeliggjøres i forskriftens § 6 at dette er en snever unntaksregel og på hvilke vilkår det kan besluttes at barn flyttes fra institusjon.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev