Om forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Barneombudet viser til høring om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven for barnehage og skole. Vi ønsker å kommentere på de foreslåtte reglene om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov.

Her er en kort oppsummering av våre innspill.

  1. Tydeligere regulering av hvem skal få et barnehage- og skoletilbud
    • Barneombudet mener at det må være tydeligere i forskriftene hvilke barn som likevel har rett til et barnehage- og skoletilbud, og hvilke vurderinger som kommunen (her mener vi også fylkeskommunen) er forpliktet til å gjøre
  2. Kommunen bør ha en plikt til å vurdere hvem som skal ha et tilbud
    • Vi mener at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet bør ha et forskriftsfestet ansvar for å kartlegge hvilke barn som kan være omfattet av unntaket om særskilte omsorgsbehov. For å sikre at de barna som har behov for et slikt tilbud får den hjelpen de trenger, mener vi det bør fastsettes en plikt til å kartlegge hvilke barn som er særskilt sårbare og som derfor bør gis et tilbud.
  3. Det er for vanskelig å forstå hvilke vedtak som kan påklages
  4. Krav til klagesaksbehandlingen
    • Barneombudet mener at enkeltvedtak om avslag på barnehage- eller skoletilbud må begrunnes.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev