Dette er Barneombudets krav til regjeringen i koronapandemien

Barneombudet: barn som leker

Regjering og myndigheter har gjentatte ganger kommet med klare føringer til kommunene om hvordan de skal sørge for at barn og unge får den hjelpen de trenger. Likevel ser man flere eksempler på at kommunene velger å ikke følge disse føringene.

- Hva er det som gjør at kommunene ikke følger føringer fra sentrale myndigheter? spør barneombud Bejer Engh i VG.

- Det er fortsatt regjeringens ansvar å følge opp at kommunene oppfyller sine lovpålagte tjenester. Dersom det ikke skjer, må nasjonale myndigheter vurdere hvilke verktøy staten benytter til å styre kommunene. De må være villige til å tak i det, og tenke nytt, fortsetter hun til avisen.

Barneombudet har sendt en rekke brev, høringssvar og innspill til myndighetene gjennom covid-19-pandemien. I mange av brevene kommer vi med en rekke forslag og krav.

VG presenterer fem av disse kravene:

  • Regjeringen må følge opp at kommunene oppfyller sine lovpålagte tjenester for barn og unge og iverksette tilsyn ved store avvik over tid
  • Regjeringen må iverksette tiltak som sikrer at kommunene vurderer risiko for sårbare grupper før de iverksetter smitteverntiltak
  • Regjeringen må sikre at kommunene utarbeider beredskapsplaner slik at tjenestene til sårbare barn og unge kan skjermes
  • Regjeringen må ha god oversikt over situasjonen for barn og unge til enhver tid, slik at de kan sette i verk tiltak for de gruppene som trenger det
  • Regjeringen må sørge for at offentligheten får innsyn i vurderingene som blir foretatt ved innføring av nye smitteverntiltak

Bekymret for opplæring

Også på skolefeltet er Barneombudet bekymret. Barneombud Inga Bejer Engh har tidligere uttrykt bekymring knyttet til spesialundervisning.

I et brev til Utdanningsdirektoratet har vi tatt opp en rekke problemstillinger knyttet til retten til opplæring generelt.

VG har omtalt også dette, og til avisen sier barneombud Bejer Engh:

– Vi står i en situasjon der en rekke barn taper opplæring. Dette er særlig kritisk for de allerede strever med læring eller står i fare for det. Da øker risikoen for frafall og vi trenger flere tydelige tiltak overfor disse barna.

Derfor ønsker hun blant annet disse tiltakene på plass:

  • Tydeligere krav til hjemmeundervisningens innhold og kvalitet.
  • Tiltak for å redusere langtidskonsekvensene for elever med høyt fravær.
  • Nye tiltak som forhindrer mye frafall fra skolene på sikt, både i grunnskolen og videregående skole.

For kommentarer kan Barneombudets kommunikasjonsavdeling kontaktes på presse@barneombudet.no. Eventuelle andre innspill sendes til post@barneombuet.no.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev