Barneombudets innspill til ekspertgruppe for tiltak rettet mot barn og unge

Barneombudet viser til e-post fra Utdanningsdirektoratet 6. november 2020, og takker for muligheten til å gi innspill til ekspertgruppe.

Det er positivt at ekspertgruppen er gjenopprettet. Dette er viktig for at tiltakene som settes inn fremover i barnehager og skoler skal være kunnskapsbaserte.

Vi ber ekspertgruppen ta med følgende punkter i sitt videre arbeid:

  1. Krav til konsekvensvurderinger og innholdet i disse
  2. Tydelig veiledning om en differensiert tilnærming til rødt nivå
  3. Tydelig veiledning om at retten til utdanning gjelder ved lokale smitteutbrudd
  4. Krav til hjemmeundervisningens innhold og kvalitet
  5. Ikke omdisponere eller sende personalet på skolene på hjemmekontor
  6. Tilbudet til barn og unge i særskilt sårbare situasjoner
  7. Fylkesmennene må følge med på praksis i kommunene og fylkeskommunene
  8. Barnehagene må også holdes åpne

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev