Barneombodet reagerer på tap av spesialundervisning

Barneombud Inga Bejer Engh
Barneombod Inga Bejer Engh meiner at kutt i spesialundervisning kan få store konsekvensar for elevane. Foto: Alexandra Gjerlaugsen

Ifølgje VG mista over 14 000 elevar si spesialundervisning i vår då korona-krisa ramma Noreg. Fleire foreldre fortel om tøffe dagar.

– Då skolane stengde opplevde vi at mykje rakna. Tilbodet om spesialundervisning vart i praksis redusert til ikkje noko. Vi var heime åleine. Henriette var utan skoletilbod, utan SFO, utan spesialundervisning, utan alt, beskriv forelder Renate Toft til VG.

Dette får Barneombodet til å reagera.

- Å kutta i spesialundervisninga kan i verste fall føra til at barn fell ut av skolen. Vi har heilt sidan i vår påpeika at styresmaktene må følgja denne situasjonen nøye. No føreset eg at kommunane lyttar til statsråden og ikkje reduserer tilbodet om spesialundervisning ved nye smitteutbrot, seier barneombod Inga Bejer Engh til VG.

Ombodet har skrive om dette i eit brev til Utdanningsdirektoratet nyleg:

"Barneombudet ber om at det presiseres tydelig at barn og unge med rett til særskilt tilrettelegging av sin opplæringssituasjon fortsatt skal få oppfylt sine rettigheter. Vi er bekymret for det læringstapet, for eksempel barn med vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring, kan ha hatt siden mars.

Det bør presiseres at flere barn i denne gruppen kan ha behov for kompenserende tiltak fremover, nettopp som følge av tidligere læringstap. Dette er også i samsvar med nylig publiserte rapporter om tap av opplæring for elever med vedtak om spesialundervisning.

Vi forventer tydelige føringer om at disse elevenes rettigheter skal oppfylles, og at kompenserende tiltak skal settes inn."

Barneombodet peikar på at korona-situasjonen allereie har fått store konsekvensar for enkelte elevar.

- Skolane må setja inn tiltak slik at elevane får moglegheit til å ta igjen det tapte, og planlegga slik at vi ikkje gjer dei same feila om igjen, seier Bejer Engh.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev