Trenger ungdom hjelp for å få hjelp?

Barneombudet: jente med skateboard

Følgene debattinnlegg, skrevet av våre unge eksperter i rapporten "Å eie sin egen historie", sto på trykk i Dagsavisens papirutgave den 11. august 2021:

Trenger ungdom hjelp for å få hjelp?

Vi er syv ungdommer i alderen 16 til 20 år, som har trengt hjelp fra flere tjenester over tid. Det er ulike grunner til at vi har trengt hjelp, og vi har erfaring med ulike tjenester. Som for eksempel helsevesenet i forbindelse med alvorlige sykdommer, psykisk helse, problemer på skolen, eller hjelp innad i familien, for eksempel fra barnevernet.

Vi har laget en rapport i samarbeid med Barneombudet om utfordringer vi har opplevd. Der kommer vi med råd til politikere, hjelpere og myndighetene om hvordan de kan forbedre hjelpen. Vi håper de vil lytte til erfaringene våre.

Ett av temaene vi har snakket mest om er kommunikasjon. Mellom hjelpetjenestene, men også kommunikasjon mellom oss og hjelpetjenestene. Når kommunikasjonen er god, får vi mer utbytte av hjelpen, og det skaper mer tillit.

Manglende eller dårlig kommunikasjon mellom hjelperne blir en belastning for oss. Iblant blir vi et mellomledd mellom hjelpetjenestene, som vil si at vi må gi informasjonen videre, og rette opp i gal informasjon. Når de bare kunne kommunisert.

Vi har ofte opplevd å få rollen som et mellomledd. Vi har vi ikke alltid opplevd å få medvirke eller å få god nok informasjon. Så vi foreslår at barn og ungdom som trenger hjelp fra flere hjelpetjenester, får rett på en person som fungerer som en ungdomshjelper. En ungdomshjelper må være en fast person, som kan passe på at samarbeidet mellom hjelpetjenestene blir best mulig. Det er en person som sørger for at vi blir fulgt opp og at vi kan medvirke.

Vårt ønske fremover er at politikerne og myndighetene leser rapporten, og tar imot rådene våres, som f.eks ungdomshjelper og verktøykassen. Disse problemene nevnt i rapporten er et problemer som mange opplever, og derfor håper vi at disse rådene kan føre til at hjelpen blir bedre for flere.

Se filmen om ungdomshjelper som Barneombudet har laget sammen med ekspertgruppen:

Ungdommene har delt sine erfaringer

Rapporten «Å eie sin egen historie» er utarbeidet av en gruppe ungdommer med erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere hjelpetjenester.

På oppdrag fra Barneombudet delte ungdommene i rapporten sine erfaringer og kom med råd til myndighetene og de som jobber i tjenesten.

Barneombud Inga Bejer Engh mener man må sikre ungdommer, som de som har skrevet debattinnlegget over, riktig hjelp til rett tid.

- Over tid har jeg sett resultater av dårlig samarbeid på ulike områder. Det kan handle om saker der barn og unge faller fra i skolen, barn i barnevernet, barn som har psykiske vansker eller barn jeg har møtt i rettssalen. En felles utfordring er at de alle befinner seg i en sårbar situasjon. For å forebygge utenforskap trenger de riktig hjelp til riktig tid, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Les mer om rapporten her.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev