Å lytte til barn og unge vil gi bedre familievern

I mai 2020 sendte barneombud Inga Bejer Engh ut følgende debattinnlegg til lokalavisene i Norge om familievern:

Barneombudet er glad for at familievernutvalget vil styrke barn og unges plass i familieverntjenesten, og at vi må lytte bedre til barn og unges synspunkter ved foreldres samlivsbrudd og familiekonflikter.

Men det er et lite paradoks at utvalget selv ikke har innhentet innspill fra barn og unge i dette viktige arbeidet.

Familievernutvalget ble oppnevnt i 2018 for å foreta en gjennomgang av familieverntjenesten. Vi hos Barneombudet har engasjert oss lenge for at barn og unges stemmer tas mer hensyn til i familievernet og meklingsordningen når foreldre skiller lag. Nylig ga vi innspill til Barne- og familiedepartementet i det videre arbeidet med å styrke familievernet.

Vi synes det er svært positivt at utvalget foreslår å lovfeste at barn skal få tilbud om en samtale med familievernet i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd og foreldretvister. Det er også et godt forslag at barn skal kunne henvende seg direkte til familievernkontoret og få tilbud fra familievernet. Vi håper at departementet vil videreføre disse forslagene. Dette er viktig for at barn og unge som opplever at foreldrene går fra hverandre skal få delta i prosessen med å komme fram til avtaler om barna, og at barn og unge skal ha et sted å få støtte og hjelp når de opplever at noe er vanskelig eller ikke fungerer.


Vi synes også det positivt at utvalget foreslår å øke antallet obligatoriske timer mekling før foreldre kan reise sak for retten. Dette kan være viktig for å forhindre at saken går videre til domstolen og at konflikten mellom foreldrene øker.

Vi mener likevel det er noen utfordringer som gjenstår for å sikre barn og unges deltakelse i praksis. Vi savner en vurdering av når og hvordan samtalen med barnet i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd skal gjennomføres, og på en måte som er til barnets beste. Vi mener også det er behov for å klargjøre hvilken hjelp barn og unge kan få fra familievernet i andre saker, og når det er nødvendig at foreldrene samtykker.

Vi undrer oss også litt over at utvalget selv ikke har innhentet innspill fra barn og unge. Når en stor del av utvalgets forslag handler direkte om barn og unge, er det viktig at kunnskap fra barn blir inkludert i arbeidet. Dette er også en forpliktelse som følger av både barnekonvensjonen og utredningsinstruksen.

Barn og unge vil kunne gi gode innspill om forslagene for å styrke barn og unges deltakelse i familievernet. Vi mener derfor at departementet bør sørge for å innhente innspill fra barn og unge i det videre arbeidet med å følge opp utvalgets forslag.

Barneombud Inga Bejer Engh

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev