NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Våre hovedsynspunkter til utvalgets forslag følger under.

Vi:

  • støtter innføringen av en ny formålsbestemmelse i loven som regulerer familievernet, og synes det er positivt at utvalget foreslår å tydeliggjøre barnets plass i bestemmelsen.
  • støtter utvalgets forslag til definering og avgrensning av familievernets kjerneoppgaver og prioriterte målgrupper, men vi mener disse oppgavene og målgruppene må komme tydeligere frem i loven.
  • støtter at det fortsatt skal være obligatorisk for foreldre å møte til time på familievernkontoret ved samlivsbrudd og foreldretvister, og at det bør være flere timer obligatorisk mekling før en sak kan gå til domstolen. Vi mener imidlertid at det ikke skal være opp til meklers skjønn å legge opp tilbudet, og at det er viktig at det differensierte meklingstilbudet prøves ut videre og evalueres.
  • støtter forslaget om lovfesting av at barn skal få tilbud om samtale med familievernet i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd og foreldretvister, men vi savner en vurdering av når og hvordan samtalen skal gjennomføres i forhold til foreldrenes samtale, og på en måte som er til barnets beste.
  • støtter at barn skal kunne henvende seg direkte til familievernkontoret og få tilbud fra familievernet, men vi mener det er behov for å klargjøre hva slags hjelp barn kan få og når det er nødvendig at foreldrene samtykker og ikke.
  • støtter at familievernet må gjøres bedre tilgjengelig for barn og unge, men vi mener at det må vurderes nærmere hvilke tiltak som vil være best egnet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev