Barneombudet støtter fortsatt ikke muligheten til økt bruk av hjemmeundervisning

Barneombudet: barn som leser i bok
Barneombudet mener retten til hjemmeundervisning under covid-19-pandemien blir godt nok ivaretatt av covid-19-forskriften.

Før jul sendte Kunnskapsdepartementet ut en høring om utvidet mulighet for hjemmeopplæring under koronapandemien. Barneombudet var kritiske til forslaget, og i vårt høringssvar pekte vi blant annet på manglende hjemmel og manglende barnerettighetsvudering.

- Unntak fra at opplæringen skjer på skolen må være snevre og grunngitt i smittevernhensyn, ikke i andre hensyn, sa barneombud Inga Bejer Engh den gang.

- Under koronapandemien har mange av kravene i lovverket i praksis blitt satt til side. Vi mener forslaget vil bidra ytterligere til dette, sa Bejer Engh.

I januar kom departementet med et revidert forslag. Heller ikke dette kan Barneombudet støtte. Vi mener covid-19-forskriften ivaretar behovet.

Vi er bekymret for de negative konsekvensene forslaget kan ha for elevens rettigheter. Inngrepet som forslaget innebærer er ikke nødvendig og forholdsmessig.

Våre hovedsynspunkter til det nye forslaget er:

  • Vi fraråder at forslaget blir fastsatt, også i den reviderte formen.
  • Vi mener at departementet ikke har begrunnet godt nok hvordan dette inngrepet er forholdsmessig, gitt de store negative konsekvensene hjemmeopplæring har.
  • Vi mener at forslaget ikke er nødvendig, reglene i covid-19-forskriften og trafikklysmodellen ivaretar behovet.
  • Vi er bekymret for at elevenes rettigheter undergraves fordi det vage vilkåret «nødvendig av hensyn til elevens samlede opplæring» i for stor grad åpner for at utenforliggende hensyn kan bli vektlagt ved beslutning om bruk av hjemmeopplæring.
  • Vi mener at forslaget setter en uheldig presedens for andre tjenester som jobber med barn og unge.
  • Vi mener fortsatt at det er usikkert om det er hjemmelsgrunnlag til å fastsette dette fordi sammenhengen med smittevernhensyn er avledet.
  • Vi viser også til vår høringsuttalelse til det opprinnelige forslaget, samt innspill til det reviderte forslaget på møter med departementet. Disse innspillene gjelder fortsatt.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev