Barn og unges rettigheter på digitale flater må styrkes

Barneombudet: jente på et kjøkken med telefon

Det er viktig at barns personopplysninger ikke anvendes til målrettet markedsføring, også der markedsføringen ikke rettes mot barn. Regjeringen må i tillegg sette ned et utvalg som kan se på regelverket.

Personvernkommisjonen har lagt frem utredningen NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk. Utredningen tar blant annet for seg bruken av barn og unges personopplysninger på digitale flater.

− Vi mener utredningen inneholder flere gode forslag, og vil jobbe for at myndighetene gjennomfører disse i tiden fremover, sier seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen.

Kommisjonen ber regjeringen nedsette et lovutvalg for å gjennomgå og foreslå endringer i regelverk for å beskytte barn og unge i digitale flater. Dette har Barneombudet jobbet for lenge, og vi håper at kommisjonens rapport fører til at et utvalg blir nedsatt. Barneombudet er også enig i anbefaling om at bruk av barns personopplysninger til målrettet markedsføring bør forbys.

Bruk av digitale læremidler skaper bekymring
Et område som skaper bekymring for kommisjonen, er barn og unge i skoler og barnehager. Her har digitaliseringen gått svært fort og det brukes mange digitale læremidler.

I kommisjonens undersøkelser kommer det frem at lærere ofte tar i bruk gratisapper til bruk i undervisningen uten at det er vurdert hva slags data som samles inn. Kommisjonen mener at situasjonen i skolene er blant områdene hvor det haster mest med tiltak.

Barneombudet er bekymret for konsekvensene av manglende kompetanse og retningslinjer for barn og unges personvern i skolen. Vi ser behovet for tydeligere retningslinjer på hvordan barn og unges personvern skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev