Nødvendig å styrke barns forbrukervern i digitale medier

Barneombudet og Forbrukerrådet er bekymret for at barn og unges forbrukervern er for svakt. I forbindelse med regjeringsforhandlingene høsten 2021 foreslo vi tiltak for å styrke barns forbrukervern i digitale medier. Vi mener regjeringen bør oppnevne et offentlig utvalg for å gjennomgå og foreslå endringer i regelverk som berører barn som forbrukere, for å gi barn et styrket og mer helhetlig forbrukervern i digitale medier.

Barn og unge er sårbare forbrukere og en attraktiv målgruppe for markedsføring. Digitale medier har gitt markedsføringen nye kanaler og muligheter for skreddersydd reklame rett inn på telefonen og andre digitale flater. Et utdatert og fragmentert forbrukerregelverk i kombinasjon med uendelige teknologiske muligheter i digitale medier og kommersielle interesser, gjør at barn og unge ikke har det forbrukervernet de har rett til.

Forslaget støttes av Amnesty International i Norge, Kreftforeningen, Press – Redd barna Ungdom, Redd Barna og Unicef Norge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev