Innspill til representantforslag om en langtidsplan for barn og unge

Barneombudet er alvorlig bekymret for konsekvensene av koronapandemien for barn og unge, både på kort og lang sikt. Vi støtter forslaget om at det bør legges frem en stortingsmelding om en langtidsplan for å styrke barn og unges viktigste kommunale og statlige tilbud og tjenester. Den må inkludere, men ikke være begrenset til, utdanning, barnevern, frivillighet, psykisk helse for barn og unge, fritidstilbud og tiltak mot vold og overgrep.

Vi ber derfor familie- og kulturkomiteen om å vedta forslaget som er sendt inn.

Barneombudet ber også komiteen om å se dette i sammenheng med vårt brev til regjeringen om behovet for en helhetlig og tverrsektoriell tiltaksplan for å redusere koronapandemiens negative konsekvenser for barn og unge. Dette er tidligere sendt til komiteen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev