Behov for en helhetlig og tverrsektoriell tiltaksplan for å redusere koronapandemiens negative konsekvenser for barn og unge

Barneombudet er alvorlig bekymret for konsekvensene av koronapandemien for barn og unge, både på kort og lang sikt, og vi etterlyser nå en helhetlig tiltaksplan for barn og unge. Barn og unge har i over et år levd med inngripende tiltak på grunn av koronapandemien, og vi får daglig kunnskap om hvor store de negative konsekvensene er, og vil være fremover.

Barneombudet ber om at regjeringen utarbeider en tverrsektoriell og helhetlig tiltaksplan for barn og unge. Planen bør komme på plass så raskt som mulig.

Uavhengig av hvor lang tid det tar før vi kan starte med å åpne opp samfunnet igjen, må de alvorlige konsekvensene for barn og unge tas tak i umiddelbart på en helhetlig og systematisk måte.

En «vente og se—tilnærming» med enkelt—innsatser til vi er ute av pandemien har ikke barn og unge tid til. l barn og unges liv er et år lang tid og mange av dem har allerede båret en uforholdsmessig stor del av tiltaksbyrden.

Derfor har vi nå sendt et brev til Statsministerens kontor og Barne- og familiedepartementet der vi ber om at dette sees på så snart som mulig. Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet har fått kopi av brevet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad svarte på brevet 16. april. Svaret ligger i lenken under saken.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev