Om nye regler om hjemmeopplæring under koronapandemien

Oppdatert 20. januar 2021 med lenke til revidert forslag.

Vi støtter ikke departementets forslag om å utvide muligheten til bruk av hjemmeopplæring. Grunnloven § 109, barnekonvensjonen og opplæringsloven med forskrifter stiller krav til opplæringens kvalitet og kvantitet, samt til et trygt skolemiljø.

Under koronapandemien har mange av disse kravene i praksis blitt satt til side. Vi mener forslaget vil bidra ytterligere til dette. Adgangen er vid nok i dagens regelverk.

Oppsummering av våre synspunkter:

  1. Barneombudet etterlyser departementets barnerettighetsvurdering hvor forslaget vurderes opp mot konsekvensene for barns rettigheter.
  2. Barneombudet mener det er uklart om det er hjemmelsgrunnlag for å forskriftsfeste en utvidet adgang til hjemmeopplæring.
  3. Barneombudet støtter ikke at det skal åpnes for hjemmeopplæring utover det som er begrunnet i smittevern.
  4. Barneombudet støtter ikke utformingen av den foreslåtte hjemmelen for hjemmeopplæring utover smittevern. Bestemmelsen er for skjønnsmessig utformet og vil åpne for store forskjeller. Adgangen er heller ikke tidsbegrenset.
  5. Barneombudet mener det er behov for tydeligere krav til hjemmeopplæringen, men mener at forslaget slik det nå er utformet er for vagt.

I januar 2021 kom KD med et nytt revidert forslag som ble sendt til Barneombudet. Heller ikke dette forslaget kan Barneombudet stille seg bak. Det kan du lese mer om her.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev