Høringssvar til Koronakommisjonens andre rapport

Barneombudet støtter Koronakommisjonens konklusjon om at smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt, og at myndighetene ikke i tilstrekkelig grad klarte å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting.

Funnene kommisjonen gjør samsvarer med erfaringer fra vårt arbeid. Rapporten trekker blant annet frem mangelfullt beslutningsgrunnlag, utfordringer i kommunikasjonen ut til kommunene, manglende evne til å se utfordringer på tvers av sektor, spørsmål om hvilken kompetanse kommuner av ulik størrelse trenger og at det ikke ble sikret medvirkning fra barn og unge.

Alle offentlige myndigheter plikter å gjøre barnets beste til et grunnleggende hensyn i saker som angår dem. Barneombudet mener kunnskapsgrunnlaget om hvilke konsekvenser smitteverntiltakene ville ha for barn og unge ikke har vært gode nok i en rekke beslutninger under pandemien. En barnerettighetsvurdering er et verktøy for dette.

Vi mener at beredskapsutvalg og beredskapsplaner fremover må ivareta hensynet til barn og unge på en helt annen måte enn vi så under pandemien.

Barneombudet leverte også et omfattede høringssvar til kommisjonens første rapport. Se lenke under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev