Høringssvar - retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som er mistenkt i en straffesak

Barneombudet er positiv til at Riksadvokaten nå lager nye retningslinjer for avhør av mistenkte barn og andre sårbare personer. Barneombudet mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig for å ivareta de særskilte rettighetene barn i konflikt med loven har. Vi mener prinsipielt at sentrale rettsikkerhetsgarantier for barn bør reguleres i loven, og ikke kun i retningslinjer.

Se våre brev til departementet i saken

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev