Forskrifter til trossamfunnsloven

For mange barn og unge er religion en viktig del av deres liv, og trossamfunnet spiller en rolle i deres mulighet til denne religionsutøvelsen.

Barneombudet støtter en utvikling av lovgivning, forskrifter og tilskuddsordninger som legger til rette for at barn og unge skal kunne få utøve sin religion eller sitt livssyn.

Samtidig er vi opptatt av at lovgivningen skal verne barn mot skadelig praksis, og beskytte deres egen rett til trosfrihet.

Det er viktig både å få på plass regler som setter grenser for praksisen til samfunn som mottar og lovfestede kontrollmekanismer med en tilsynsmyndighet som har muligheter til sanksjoner.

Vi viser her til vår høringsuttalelse til ny trossamfunnslov.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev