Evaluering og videreføring av mellombels endringer i utlendingslova

Høyring – evaluering og vidareføring av mellombels endringar i utlendingslova vedteke på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016)

Vi støtter ikkje forslaget om at departementet skal ha same høve til å instruere Utlendingsnemnda (UNE) som Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi støtter heller ikkje forslaget om å fjerne som vilkår for å nekte realitetsbehandling av ei asylsøknad at søkjaren kan få søknaden handsama i eit trygt tredjeland. Vi meiner disse to endringane må sjåast i samanheng.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev