Tiltak for å sikre universell utforming av skolebygg

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har ved flere anledninger utrykt bekymring for manglende tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser til mange av samfunnets arenaer, og en særlig bekymring for skolebygg.

Kartlegginger viser at så mye som 1/3 av undervisningsbyggene i grunnskolen har mangler. Dette innebærer at mange barn med funksjonsnedsettelser utestenges fra hele eller deler av sin nærskole fordi skolen ikke er universelt uformet.

I brevene ber vi regjeringen og myndighetene om:

  • å øremerke 400 millioner kroner i budsjettet for 2023. På sikt bør det innvilges en samlet tilsagnsramme på inntil 2,2 milliarder. Verdien av nyttevirkningene er ansett å overstige denne kostnaden.3
  • å utarbeide en forpliktende plan med tidsfrister og finansiering, basert på veikartet.
  • å forskriftsfeste en frist for kommunenes oppgradering av skolebygg.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev