Om utarbeidelse av forskrift for ungdomsråd

Ungdomsråd i alle kommuner ble lovfestet sommeren 2018, og departementet er bedt om å lage forskrifter for ungdomsrådene.

I slutten av juni 2018 sendte kommunalminister Monica Mæland et brev der hun orienterte om arbeidet med forskriftene. Hun skriver der at hun vil sikre medvirkning gjennom å sende forskriften på alminnelig høring.

Dét mener vi er for passivt. Barneombudet vet at det er mange meninger, og stor spenning, i kommunene knyttet til forskriftene. Vi ønsker at lovfestingen skal bli en suksesshistorie, og håper departementet ønsker det samme.

Vi har derfor sendt brev til departementet der vi ber dem ta ungdom med i prosessen i større grad. I august svarte departementet på dette brevet der de gjentar at forskriftene blir sendt ut på alminnelig høring.

De skriver også der at det i fremtiden kan bli aktuelt med veiledere for ungdomsråd. Vi har i slutten av august tilbudt oss å gjennomføre en workshop om temaet for departementet. Dette ønsker i departementet, men foreslår en høringskonferanse. Barneombudet og departementet er i dialog om dette.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev