Innspill til Regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn under Covid-19 - november 2020

Barneombudet er tilfreds med at koordineringsgruppens mandat er utvidet ut året. Gruppens kartlegging av status i tjenestene, og deres anbefalinger, har vært viktige for arbeidet med sårbare barn under Covid-19.

Vi ønsker i dette brevet å spille inn til de to gjenstående rapportene koordineringsgruppen skal utarbeide.

I vårt brev til Barne- og familiedepartementet datert 11. september kommer vi med fem
konkrete forslag. Vi mener forslagene kan være nyttige også for koordineringsgruppen, og gjengir dem her:

  1. Det må stilles et nasjonalt krav til risikoanalyse ved nye beslutninger om tiltak.
  2. Det må utarbeides beredskapsplaner for kommunale tjenester til barn og unge.
  3. Det bør opprettes tilsyn der lokale myndigheter ikke følger retningslinjer fra sentralt hold.
  4. Det må bevilges midler til å dekke ekstra utgifter og full drift i tjenester til barn og unge.
  5. Koordineringsgruppens arbeid må videreføres.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev