Barneombudets fem forslag for å sikre sårbare barn og unge under Covid19-pandemien

Barneombud Inga Bejer Engh
Barneombud Inga Bejer Engh har nå kommet med fem forslag for videre håndtering av Covid19-pandemien. Foto: Bielke&Yang/Alexandra Gjerlaugsen

Rapportene fra Regjeringens koordineringsgruppe for sårbare barn og unge under Covid-19 pandemien viser at situasjonen fortsatt ikke er tilbake til normalen.

Dette bekreftes av at Barneombudet stadig mottar informasjon via media, samarbeidspartnere og foreldre om at situasjonen fortsatt er utfordrende for en del barn.

- Det er viktig at inngrep i tjenestetilbudet til barn og unge kun blir gjort der det er vurdert som helt nødvendig, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Derfor har Barneombudet nå nå sendt et brev til Barne- og familiedepartementet der vi kommer med fem konkrete forslag til hvordan situasjonen kan følges opp fremover:

  1. Det bør opprettes tilsyn der lokale myndigheter ikke følger retningslinjer fra sentralt hold
  2. Det må stilles et nasjonalt krav til risikoanalyse
  3. Det må utarbeides beredskapsplaner for lokale tjenester
  4. Midler som skal dekke ekstra utgifter og sikre full drift i tjenestene må komme frem
  5. Koordineringsgruppens arbeid må videreføres

- Utfordringene i tjenester til barn og unge er ikke over, og vil bli aktualisert på nytt ved nye smitteutbrudd, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Les utdyping av de fem punktene i brevet under.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev