Innspill til koronakommisjonen om konsekvenser for barn og unge

Regjeringen har satt ned en egen koronakommisjon som skal gjennomføre en grundig og helhetlig gjennomgang av myndighetenes håndtering av pandemien.

Mandatet inneholder ikke tydelig en forventning om at kommisjonen skal vurdere konsekvensene som pandemihåndteringen har hatt for barn og unge.

Vi viser her til at Barneombudet gjennom koronakrisen er og har vært bekymret for hvordan barn og unge, og spesielt de som er særskilt sårbare, berøres av tiltakene.

Vi ber om at regjeringen presiserer overfor kommisjonen at en vurdering av konsekvensene for barn og unge inngår i mandatet slik det står i dag, og at kommisjonen skal gjennomgå og evaluere dette særskilt. Dersom dette ikke ligger innenfor dagens mandat, ber vi om at mandatet utvides.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev