Barneombudet ber om informasjon fra BFD om oppfølging av Stortingets vedtak for å bedre barns klagemuligheter

Våren 2023 avviste Stortinget på nytt å gi barn mulighet til å klage til FN dersom deres rettigheter kan ha blitt brutt. Stortinget vedtok derimot å be regjeringen styrke de nasjonale klageordningene for barn:

«Stortinget ber regjeringen iverksette et arbeid for å sikre barns nasjonale klagemuligheter samt bedre informasjonen til barn og unge om retten til å klage i enkeltsaker og de klagerettigheter som finnes.»

Vi har over mange år sett at barn i Norge har begrenset mulighet til å klage over beslutninger som vedrører dem. Dette er en stor utfordring for oppfyllelsen av barns rettigheter, og Barneombudet er utålmodig etter å få til en styrking av dette.

I juni sendte vi et brev til BFD hvor vi etterspør hvordan Stortingets vedtak følges opp. BFD skriver at aktuelle departementer har gjennomført en kartlegging av barns klagemuligheter på sine felt, og om hvordan klageordningen er tilgjengelig og tilrettelagt for barn. De viser også til at Bufdir har fått et oppdrag om å forbedre informasjonen til barn og unge, samt benytte DigiUng til å innhente mer kunnskap.

Barneombudet kommer til å følge med på myndighetenes arbeid på dette feltet fremover.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev