Innspill til koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid-19-pandemien

Barneombudet er bedt om å gi innspill til regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid-19-pandemien.

Barneombudet følger nøye med på situasjonen og har fortløpende gitt innspill til offentlige myndigheter. Dette brevet er en kort oppsummering av våre bekymringer og forslag til tiltak.

Generelt er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier som allerede opplever store belastninger, nå får det vanskeligere. Mange er avhengige av godt fungerende velferdstjenester, og blir ekstra sårbare for permitteringer og bortfall av inntekt.

Mange av disse barna har behov for hjelp fra flere tjenester og er dermed særlig utsatt for svikt hos enkelte eller flere tjenester. Barneombudet vil understreke at det er svært viktig at det tverrfaglige samarbeidet ikke stopper opp eller bygges ned, men vektlegges særlig i denne perioden.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev