Innspill til Barnevernsutvalget

Barneombudet er glad for at det settes ned et utvalg som skal vurdere og styrke rettsikkerheten i barnevernet. Vi er likevel bekymret for at utvalgets mandat blir for snevert.

Barneombudet mener utvalget må se på grunnleggende premisser for rettssikkerhet i barnevernet, og vil trekke frem følgende punkter som sentrale:

  • Antall ansatte
  • Størrelsen på tjenestene
  • Hjelpetiltak og særlig hvordan man sikrer at alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte tiltak
  • Gode vurderinger og analyser av barnets beste
  • Rettssikkerheten til barn som plasseres utenfor hjemmet
  • Barns rett til medvirkning
  • Helsekartlegging

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev