Spør Barneombudet er lagt ned

Vår spørretjeneste Spør Barneombudet er lagt ned, og det har ikke vært mulig å ta med spørsmålene og svarene over på vår nye nettside.

Vi har oppdatert våre sider med "Dine rettigheter". Ved å søke der kan man finne svar på mye av det man lurer på. Er det tema du mener vi burde ha skrevet om som du ikke finner så kan du skrive til oss på info@barneombudet.no.

Mange av spørsmålene man ønsker svar på kan man også finne ved å søke på ung.no. Der kan barn og ungdom også stille anonyme spørsmål.

Les mer om grunnen til at Spør Barneombudet er lagt ned her.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp, så har voksne ansvar for at du får det. Ofte er det letteste å snakke med en voksen du har rundt deg om som du stoler på. Har du ikke dette kan du benytte noen av tipsene våre her.

 • Er du utsatt for noe alvorlig eller farlig? Les mer+ Lukk-

  Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

  De fleste barn har det godt, med god familie og et hjem. Men noen barn har det ikke bra hjemme, og opplever lite omsorg, overgrep og vold. Har du det slik hjemme? Eller kjenner du noen som har det slik?

  Ring Alarmtelefonen. Der vil de hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil! Erfarne vakter tar telefonen hele døgnet, og du kan også chatte på 116111.no.

  Overgrepsmottak

  Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmottaket nærmest deg. En oversikt over ditt nærmeste overgrepsmottak finner du her (du må krysse på overgrepsmottak i boksen øverst til venstre).

  Politiet

  Er du i akutt nød kan du kontakte politiets nødtelefon på 112. Om det ikke er akutt kan du ringe 02800.

 • Offentlige kontorer som kan hjelpe deg Les mer+ Lukk-

  Skolehelsetjenesten

  Det er som regel helsesykepleier (tidligere helsesøster) som er på skolen din mest. Hvis du trenger å snakke med henne, må du finne ut når hun er der og hvor hun har kontor.

  Du kan snakke med helsesykepleieren om både store og små problemer.

  Fastlegen

  Fastlegen skal følge opp helsen din.

  Han eller hun kan undersøke deg, gi deg behandling eller sende deg til en spesialist hvis du trenger det.

  Fastlegen din er gjerne samme lege som moren eller faren din har.

  Familievernet

  Dersom foreldrene dine skal flytte fra hverandre eller ikke bor sammen kan du ta kontakt med familievernkontoret der du bor. Der kan du få en avtale om et møte der du kan snakke om det som skjer og det du tenker og føler.

  Finn familievernkontoret der du bor.

  Barnevernet

  Alle kommuner skal ha et barnevernkontor.

  De som jobber der skal hjelpe deg hvis du har det vanskelig hjemme eller at du av andre grunner har det vanskelig.

  Det kan for eksempel være hvis foreldrene dine slår deg, ruser seg eller har problemer med seg selv.

  Politiet

  Du kan kontakte politiet om du er utsatt for noe kriminelt eller er i nød.

  • Du kan kontakte barnevernskontoret i din kommune direkte.
  • Du kan få hjelp av en voksen til å kontakte dem.
  • Du kan ringe Alarmtelefonen.
 • Andre hjelpetjenester Les mer+ Lukk-

  Ung.no

  Ung.no er det offentlege sin kommunikasjonskanal med ungdom. Dei svarar på spørsmål frå deg mellom 13 og 18 år. Nettstedet blir drive av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Her kan du spørje om kva du lurar på heilt anonymt. Du får svar enten direkte til deg sjølv eller så blir svaret lagt ut på nettsida.

  Dei svarar på spørsmål om seksualitet, kropp, helse, graviditet, familieforhold eller overgrep. Du kan stille spørsmål og få svar på det meste. Du kan også lese andre sine spørsmål. Dei har helsesøstrer, legar, psykologar, jordmødrer, tannlegar, fysioterapeutar, prestar, ruskonsulentar og familieterapeutar som svarar for dei.

  Snakkommobbing.no

  Snakkommobbing.no er ei nasjonal chat-teneste for deg som er mellom 9-19 år. Her kjem du i direkte kontakt med ein fagperson – heilt anonymt og heilt gratis. Chatten er for alle som er berørt av mobbing – uansett om du mobbar andre, «berre» er tilskodar, eller vert utsett for mobbing sjølv.

  Kors på halsen – Røde kors-telefonen 800 333 21

  Kors på halsen er ei teneste der du kan spørje om det meste. Du kan nå dei på telefon, e-post, chat eller i forum på nett. Dei som svarar er frivillige i Røde Kors med god opplæring i å lytte, snakke og støtte barn og ungdom. Dei har taushetsplikt om det du fortel. Både dei og du er anonyme. Det betyr at ingen veit kven du er eller kven det er som svarar.

  Hjelpetelefonen er gratis å ringe til både frå mobil og fasttelefon. Den er open frå klokka 14 til 20 måndag til fredag hele året. Du er heilt anonym, og det visest ikkje på telefonrekninga at du har ringt. Du kan sende e-post heile døgnet. Du kan snakke med dei på chat måndag til fredag frå 17 til 20.

  Kom i kontakt med Kors på halsen

  Kirkens SOS

  Kirkens SOS tilbyr et lyttande medmenneske for menneske i krise på telefon 22 40 00 40. Du kan også chatte med dei på denne nettsida.

  Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

  Sex og Samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse for unge voksne. Her kan du stille spørsmål over chat om det du måtte lurer på om seksualitet, samliv og sex. Senteret ligger i Oslo og har også drop-in timer og en klinikk.

  Ungdomstelefonen

  Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste og er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex. 400 00 777 er telefonnummeret.

  Mental helses hjelpetelefon

  Alle som vil snakke eller skrive om utfordringar i livet kan ta kontakt med Hjelpetelefonen. Dette er eit døgnope tilbod der ein kan snakke om enklare eller vanskelegare tema. Det er gratis å ringe 116 123.

  Dei har også nettenesta sidetmedord.no.

  Rustelefonen

  RUStelefonen har ei anonym spørjeteneste kor du kan stille spørsmål om rus heile døgnet. Svara blir deretter lagt ut på heimesida. Der kan du også ringe 08588 eller sende sms anonymt.

  BARsnakk – helt anonymt

  BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer. BARsnakk drives av organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

  DIXI

  DIXI er eit ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50, Mobil: 930 58 070. Dei kan enten hjelpe deg direkte eller gi deg god hjelp med å komme deg vidare.

  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

  Denne tenesta har telefonnummer 815 55 201, og blir driven i regi av Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS). Telefonen er open måndag til fredag mellom 9 og 16. E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no.

  SnakkOmPsyken.no

  Chatten på snakkompsyken.no er for alle barn og unge mellom 9-19 år som har behov for å snakke med en voksen om vonde tanker eller følelser. Chatten er anonym og det er helsepersonell som svarer.

  Alternativ til Vold

  Alternativ til Vold (ATV) er et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner. www.atv-stiftelsen.no

Barneombudet: jente under dyne

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev