- Det er ikke holdbart at barn ikke får den hjelpen de trenger

Riksrevisjonen kritiserer barnevernet på flere punkter i en fersk rapport. Flere barn blir ikke fulgt opp, og systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner fungerer ikke godt nok, konkluderer de. Det skriver NRK.no.

I sin rapport peker Riksrevisjonen blant annet at barns behov ikke blir godt nok kartlagt, systemet for kvalitetssikring er ikke god nok, barn blir ikke fulgt godt nok opp under oppholdet og plassene er dyre i innkjøp.

Kjente problemer

Flere av funnene er dessverre ikke overraskende for Barneombudet. I 2019 og 2020 hadde også vi en gjennomgang av institusjoner. Vi fant mye av det samme som Riksrevisjonen har funnet. Også Helsetilsynet har gjort lignende funn tidligere.

- Dette er kjente problemer, men ansvarlige myndigheter kan ikke sitte og se på dette lenger. Vi har flere anbefalinger i vår rapport knyttet til både valg av institusjon, enkeltkjøp av enetiltak og barnevernets oppfølging av barn som bor i institusjon, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Loven må endres

Hun uttaler seg også til NRK. Der tar hun til orde for at regjeringen må endre barnevernloven.

- Regjeringen må lovfeste at det skal gjøres en bred vurdering av hva som er det enkelte barns behov for omsorg og behandling før barnet plasseres i institusjon. Det er ikke holdbart at barn ikke får den hjelpen de trenger og må flytte gjentatte ganger, sier Engh til NRK.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev