PP-tjenesten må prioriteres slik at loven følges

Barneombudet: jente jobber med lekser og pc/macbook

PP-tjenesten er den mest sentrale støttetjenesten i laget rundt barn og unge. Det er alvorlig dersom den ikke har kapasitet til å gjøre jobben sin.

I debattinnlegg 6. mars ytrer ansatte i PP-tjenesten i Oslo bekymring for hvordan kommunen møter kravene i opplæringsloven.

PP-tjenesten har et lovfestet todelt mandat. De skal bistå skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling, både innenfor ordinær opplæring og spesialundervisning. I tillegg skal de vurdere om enkeltbarn har behov for spesialundervisning. Kunnskapsdepartementet har varslet at de i ny lov vil tydeliggjøre hvordan PP-tjenesten skal arbeide for å være «tett på» barnehage og skole.

Barneombudet har gjennom mange år fått bekymringer fra PP-tjenester som sliter med å få ressursene til å strekke til. De har ikke kapasitet til å både vurdere enkeltbarns behov for spesialundervisning, og bistå med det systematiske arbeidet. De klarer dermed ikke å dreie innsatsen mot det mer forebyggende, slik lovgiver ønsker.

En rapport fra Nordlandsforskning bekrefter at dette er et utbredt problem. Her oppgir de aller fleste lederne i PP-tjenestene at bemanningen ikke er tilstrekkelig til oppgaver som å være «tett på», å utføre sakkyndighetsarbeid og å veilede barnehager og skoler.

Det er alvorlig dersom PP-tjenesten ikke har kapasitet til å gjøre jobben sin. Vi har anbefalt departementet å utarbeide en norm eller kriterier for tjenestens bemanning. I tillegg må kommunene få tilstrekkelig midler over statsbudsjettet. Skoleeier må på sin side være sitt ansvar bevisst og sørge for at tjenesten blir prioritert.

Heldigvis er det mange kommuner som lykkes i dette arbeidet. Hvordan kommunene vil utvikle og styrke PP-tjenesten bør være viktig for velgere i høstens kommunevalg. PP-tjenesten er en avgjørende brikke i arbeidet for en inkluderende skole, og mange politikere vil snakke høyt om at flere unge må fullføre skoleløpet. En forutsetning er da at kommunen har en PP-tjeneste som har ressurser og en struktur som gjør at loven kan følges.

Barneombud Inga Bejer Engh

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev