Plutselig stemmerett for 16-åringer?

Barneombud Inga Bejer Engh

Kronikk i Fædrelandsvennen, desember 2023

Hvorfor vil regjeringen plutselig gi 16-åringer stemmerett i én sak?

For nå skal ungdom ned til 16 år få delta i folkeavstemningen om Kristiansand skal skilles fra Søgne og Songdalen.

Barneombudet tar ikke stilling til hvordan kommunekartet skal se ut. Men jeg mener det er positivt at unge kan være med å bestemme i politisk krevende saker, som kan ha store konsekvenser for deres oppvekst.

Men dette må vel også bety at ungdom bør få stemme i fremtidige kommunevalg?

Det er her det skurrer.

For senest i 2022 stemte Senterpartiet, Høyre og Frp nei til å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommune- og fylkestingsvalg, da spørsmålet ble behandlet i Stortinget.

Nå har Senterpartiet snudd, i én bestemt sak.

Regjeringen må ha en prinsipiell tilnærming til unges valgdeltakelse. De kan ikke drive «cherry-picking», ved å la ungdom stemme bare når det kan tjene formålet.

Barneombudet mener at vi utvider demokratiet ved å senke stemmerettsalderen til 16 år. Det viser også evalueringen av prøveprosjektene med senket stemmerettsalder i 2011 og 2015. Unge ble mer politisk engasjert og deltakende. Spesielt i lokalsamfunn og ved lokalvalg, er det ungdommene som vet mest om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Hvis de får være med å bestemme, så kan Norge bli et bedre sted å vokse opp i.

Unge fra 15 år kan i dag dømmes til lovens strengeste straff, og fra 16 kan de avslå helsehjelp. Hvorfor kan de ikke da stemme?

Jeg håper at Kommunal- og distriktsdepartementets forslag om at ungdom skal høres i denne konkrete saken, også må bety at departementet går inn for å senke stemmerettsalderen ved alle lokalvalg. Da vil regjeringen bidra til å realisere barns rett til medvirkning, i tråd med pliktene som følger av barnekonvensjonen og Grunnloven.

Det må gjelde i alle kommune- og fylkestingsvalg. Ikke bare i én bestemt sak.

Barneombud Inga Bejer Engh

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev