Kronikk: På tide å handle i barnevernet

Barneombud Inga Bejer Engh på operaen

Denne kronikken ble publisert i Dagbladet 19. oktober.

Det sentrale nå er at Stortinget og regjeringen erkjenner sitt ansvar for barnevernet og ruster opp tjenesten. Dette bør starte med å øremerke midler til flere stillinger i statsbudsjettet for 2021.

I Dagbladet 12. oktober stiller Anne Grønsund, leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet, spørsmål ved regjeringens nylige foreslåtte tiltak om å sette ned et nytt utvalg som skal se på barnevernet.

Hun stiller også spørsmålstegn ved Barneombudets forslag om å innta en bestemmelse i barnevernloven som sikrer at barnevernstjenesten alltid foretar en bred vurdering av barnets behov for omsorg og behandling. Dette er en av mange anbefalinger til myndighetene fra vår rapport «De tror vi er Shitkids», som handler om hvilken omsorg barn på barnevernsinstitusjon får i Norge i dag.

Jeg er enig med Grønsund i at dagens lovverk legger opp til at ansatte allerede i dag skal foreta brede barnets beste-vurderinger, selv om dette ikke er nedfelt ordrett i loven. Problemet er bare, slik vi sa i vår rapport, at dette i liten grad gjøres.

Ved å presisere dette i barnevernloven kan vi i større grad sikre at de ansatte i barnevernstjenestene gjør grundige vurderinger av barnets behov. Dette er avgjørende for rettssikkerheten til barn og unge i barnevernet.

Jeg vil berømme Grønsund for å komme på banen i debatten om det norske barnevern. Samtidig vil jeg oppfordre flere av dem som jobber i barnevernet til å gjøre det samme. Når det skal gjøres endringer på systemnivå, er det helt avgjørende å lytte til de personene som daglig arbeider i systemet.

Grønsund er skeptisk til nok et utvalg som skal se på barnevernet. For meg er det viktig at nye utvalg ikke stopper opp andre viktige prosesser som er igangsatt på barnevernsfeltet. Dette har ikke barn og unge i barnevernet tid til å vente på.

Det sentrale nå er at Stortinget og regjeringen erkjenner sitt ansvar for barnevernet og ruster opp tjenesten. Dette bør starte med å øremerke midler til flere stillinger i statsbudsjettet for 2021.

Vi vet veldig mye om hva som fungerer og ikke fungerer i barnevernet. Nå er det på tide å handle.

Inga Bejer Engh, barneombud

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev