Etterlyser strengere nasjonale regler for tilsyn med privat hjemmeundervisning

Rune Gulbrandsen

I et intervju med Bergens Tidene etterlyser Barneombudet strengere nasjonale regler for tilsyn med hjemmeundervisning.

Med utgangspunkt i regjeringens forslag til ny opplæringslov er det grunn til å være bekymret for elevers rettssikkerhet når de får undervisning hjemme. Flere alvorlige saker fra media har vist oss at dette kan være en sårbar gruppe elever.

– Skolen handler om mer enn opplæring. Den fungerer også som et sikkerhetsnett hvor flere voksne med ulike kompetanse kan se barna. Ved å ikke være på skolen så mister kommunen og samfunnet den muligheten til å fange opp barn som har utfordringer, sier seniorrådgiver Rune Gulbrandsen til BT.

Barneombudet har spilt inn til ny opplæringslov at en godkjenningsordning av hjemmeundervisningen i større grad vil sikre kommunene et bedre grunnlag for å undersøke om hjemmeundervisningen er forsvarlig. En slik godkjenningsordning har regjeringen ikke valgt å innføre.

Til tross for dette er Barneombudet fornøyd med at det har kommet andre innstramninger i den nye loven knyttet til hjemmeundervisning. Det innføres meldeplikt for foreldre som tar barnet ut av skolen, og kommunen skal gjennomføre tilsyn så tidlig som mulig, og senest innen 3 måneder. Her er det viktig at kommunene har gode rutiner for hvordan tilsyn skal skje, hvem som skal utføre tilsynet, og hvordan de skal få et godt nok grunnlag for å vurdere forsvarligheten av undervisningen.

Det er også viktig at kommunene har gode rutiner som sikrer at barna skal være til stede under tilsynet, og at de blir tilstrekkelig hørt om sin hjemmeskolesituasjon.

Prop.57 L ( 2022-2023) Lov om grunnskoleopplæringa og den videregåande opplæringa

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev