Barnevernsutvalget må ha bredere mandat

Barneombudet: gutt opp trappen

Barneombudet er glad for at det settes ned et utvalg som skal vurdere og styrke rettsikkerheten i barnevernet. Barneombudet er likevel bekymret for at utvalgets mandat blir for snevert.

Mange av barnevernets oppgaver er komplekse og krevende, og omfatter inngripende myndighetsutøvelse. Dette gjør at det må stilles strenge krav til hvordan tjenesten utøves og organiseres. Tilsyn og rapporter de senere år har vist at det er behov for forbedringer på en rekke områder innenfor barnevernfeltet.

Utgangspunkt for oppdraget til barnevernsutvalget var å bedre rettsikkerheten i alle ledd av barnevernssakene, men utvalgets mandat gjenspeiler ikke dette. Utvalgets oppdrag skal nå i all hovedsak være å gjennomgå hvordan rettsikkerheten kan styrkes i de mest alvorlige og sammensatte sakene i barnevernet.

Barneombudet mener at dette blir for snevert. Utvalget bør i stedet ta utgangspunkt i å styrke rettsikkerheten i alle ledd i barnevernet og ikke bare vurdere rettsikkerheten «etter at det har gått galt». Hvis det blir utgangspunktet vil utredningen bli mangelfull og ikke favne helheten og kompleksiteten i barnevernet.

Barneombudet mener utvalget må se på grunnleggende premisser for rettssikkerhet i barnevernet, og vil trekke frem følgende punkter som sentrale:

  • Antall ansatte
  • Størrelsen på tjenestene
  • Hjelpetiltak og særlig hvordan man sikrer at alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte tiltak
  • Gode vurderinger og analyser av barnets beste
  • Rettssikkerheten til barn som plasseres utenfor hjemmet
  • Barns rett til medvirkning
  • Helsekartlegging


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev