Innspill til Stortinget som igjen behandler saken om å gi barn klagerett til FN

Venstre, Rødt og SV har lagt frem et representantforslag i Stortinget om at Norge skal ratifisere (slutte seg til) FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll som handler om å gi barn mulighet til å klage til FN for å få prøvd om rettighetene i konvensjonen er brutt, se Dokument 8:56 S (2021-2022).

Barn i Norge har få muligheter til å klage dersom de opplever seg urettferdig behandlet. Det kan være fordi barn ikke har rett til å klage, eller at klagesystemet er så lite barnevennlig at det i praksis ikke er tilgjengelig for barn. Målet med tilleggsprotokollen er ikke at mange saker skal behandles av FN, men at denne mulighetene gjør at statene forbedrer sine nasjonale klagemuligheter for barn. I Barneombudets arbeid ser vi et stort behov for dette. Vi mener det er en stor skjevhet i klagemuligheter for voksne og for barn. Slik skal det ikke være.

Ratifisering har vært drøftet i Stortinget flere ganger tidligere. Utenriksdepartementet bestilte i 2013 en utredning av fordeler og ulemper med å ratifisere tredje tilleggsprotokoll. Da saken ble behandlet i Stortinget i januar 2017 avviste flertallet å ratifisere. Vedtaket var begrunnet i et ønske om å avvente erfaring med komiteens praksis i klagesakene. Nå, fem år etter, foreligger det praksis fra komiteen.

Barneombudet har sendt et skriftlig innlegg til komiteen hvor vi begrunner hvorfor ratifisering er viktig for barn i Norge. Vi oppfordrer også til en grundig vurdering av barnets beste i saken, slik myndighetene er forpliktet til både etter Grunnloven § 104 og etter barnekonvensjonen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev